Mr. F.P. Bijleveld

foto Mr. F.P. Bijleveld
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Burgemeester van Nijmegen, die in 1848 zitting had in de Dubbele Tweede Kamer. Nam volop deel aan de discussies over de grondwetsherziening en keerde zich tegen enkele onderdelen daarvan. Zo was hij er tegen dat schadevergoeding zou worden gegeven voor het vervallen van de heerlijke rechten.

moderaat of gematigd liberaal
in de periode 1848: buitengewoon lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

François Pierre

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Middelburg, 26 januari 1797

overlijdensplaats en -datum
Nijmegen, 13 september 1878

3.

Partij/stroming

stroming(en)
moderaat of gematigd liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen

  • advocaat te Nijmegen, vanaf 1819
  • burgemeester van Nijmegen, van 1 juni 1837 tot 1 januari 1875 (benoemd bij K.B. van 20 mei 1837)
  • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1848 tot 8 oktober 1848 (voor Gelderland)

5.

Nevenfuncties

president College van Regenten Huis van Arrest te Nijmegen, vanaf 27 juli 1839 (nog in 1871)

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak als lid van de Dubbele Kamer bij de algemene beschouwingen over de Grondwetsherziening en bij de behandeling van hoofdstuk XII (additionele artikelen)
  • Stemde tegen de hoofdstukken I (Rijk en zijn inwoners), III (over de Staten-Generaal), IV (Provinciale Staten en Gemeentebesturen, VI (Godsdienst) en de additionele artikelen van de herziene Grondwet

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Hij werd als burgemeester opgevolgd door zijn zoon P.C. Bijleveld

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.