Mr. A. van Beusechem

foto Mr. A. van Beusechem
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Landeigenaar uit Harmelen, die geruime tijd deel uitmaakte van het provinciebestuur van Utrecht. Bekleedde ook functies in het waterschapsbestuur. Had in 1840 zitting in de Dubbele Tweede Kamer, die over de grondwetsherziening besliste. Hij stemde alleen tegen het wetsvoorstel over de periodieke aftreding van gemeenteraadsleden.

regeringsgezind ten tijde van Willem I
in de periode 1840: buitengewoon lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Adriaan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Culemborg, 16 januari 1776 (Culemborg heette toentertijd Kuilenburg)

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 13 december 1846

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

  • lid Gedeputeerde Staten van Utrecht, van 20 februari 1828 tot 13 december 1846
  • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 augustus 1840 tot 5 september 1840 (voor de provincie Utrecht)
  • lid Provinciale Staten van Utrecht, van oktober 1840 tot 13 december 1846 (voor de landelijke stand, Zeist)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/3)

  • lid Kapittel ten Dom te Utrecht, vanaf 1809
  • lid Commissie van Landbouw in Utrecht, tot april 1847

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
  • Stemde alleen tegen het voorstel tot wijziging van de grondwettelijke bepalingen over de periodieke aftreding van kiescolleges voor de gemeenteraden

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/4)
  • Zijn zus overleed in 1803, kort voordat zij in het huwelijk zou treden met jhr. H.M.A.J. van Asch van Wijck
  • Zijn dochter was gehuwd met een zoon van H.J. Caan, buitengewoon Tweede Kamerlid
  • Zijn vader was ordensraad in het Hof 's Lands van Utrecht

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.