Jhr. Ch.M.J.Gh. De Brouckère

Vooraanstaand oppositioneel en liberaal Tweede Kamerlid uit de periode kort voor de Belgische revolutie. Zoon van de Gouverneur van Limburg, die in die functie oppositionelen juist steeds tegengewerkte. De jonge Charles was na een korte ambtelijke loopbaan gedeputeerde van Limburg. Hij speelde een belangrijke rol bij de vorming van de nieuwe Belgische staat en was daarna minister en burgemeester van Brussel.

oppositionelen ten tijde van Willem I
in de periode 1826-1830: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Charles Marie Joseph Ghislain

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Brugge, 18 januari 1796

overlijdensplaats en -datum
Brussel, 20 april 1860

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/20)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 oktober 1826 tot 18 oktober 1830 (voor Limburg)
 • lid Kamer van Volksvertegenwoordiging van België, van 26 juli 1848 tot 12 januari 1856 (voor het arrondissement Brussel)
 • burgemeester van Brussel, van 5 oktober 1848 tot 20 maart 1860

officiersrangen
 • tweede luitenant der artillerie, van 1815 tot 1819
 • kolonel der artillerie, omstreeks 1830

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • voorzitter Raad van Beheer Vrije Universiteit van Brussel, van 1848 tot 1860
 • voorzitter Raad van Bestuur Algemene Lijfrentekas, van 1850 tot 1855

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Het door hem ingediende initiatiefwetsvoorstel tot afschaffing van de Wet tot beteugeling van onrust en kwaadwilligheid werd op 3 december 1828 in de Tweede Kamer met 61 tegen 44 stemmen verworpen
 • Zijn voorstellen tot invoering van jury-rechtspraak werden op 13 april 1829 verworpen. De vraag of er een jury moest komen bij de provinciale hoven en criminele rechtbanken werd met 66 tegen 31 stemmen ontkennend beantwoord.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Pogingen van Gouverneur Beeckman om hem in 1829 niet te laten herkiezen, mislukten
 • Hield in september 1830 een hartstochtelijk betoog (waarbij hij zelfs door emoties werd overmand) voor tegemoetkoming aan de eisen van de opstandelingen in België. Stemde als enige zuidelijke afgevaardigde tegen het gematigde Adres van Antwoord op de troonrede.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.