Mr. L.A. Reyphins

foto Mr. L.A. Reyphinsvergrootglas

Advocaat uit Ieper die tot de vooraanstaande Zuid-Nederlandse Tweede Kamerleden behoorde. Uitstekend debater, die als één van de weinige Vlamingen niet uitsluitend in het Frans sprak. Tegenstander van het (Noord-Nederlandse) belastingstelsel. Steunde net als Dotrenge echter wel de antiklerikale politiek van koning Willem I en kwam zodoende steeds meer in het regeringskamp. Twee zittingsperiodes Tweede Kamervoorzitter en in 1827 benoemd tot lid van de Raad van State.

regeringsgezind ten tijde van Willem I
in de periode 1815-1830: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, lid Raad van State

voornamen

Lodewijk Antoon

personalia

geboorteplaats en -datum
Roesbrugge-Haringe (W.Vl.), 22 november 1767

overlijdensplaats en -datum
Brussel, 26 januari 1838

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

stroming(en)
 • oppositineel (tot omstreeks 1825)
 • regeringsgezind (onder Willem I)

hoofdfuncties en beroepen

 • advocaat te Ieper
 • grondwetsnotabele, 14 augustus 1815 (voor het arrondissement Ieper, departement van de Schelde)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1815 tot 18 oktober 1830 (voor West-Vlaanderen; in 1821 toegelaten 14 november)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van oktober 1826 tot oktober 1827
 • lid Raad van State, van 1 juni 1827 tot 8 november 1830 (benoemd bij K.B. van 8 mei 1827)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van oktober 1828 tot oktober 1829

nevenfuncties

lid commissie van advies over te nemen maatregelen voor het invoeren van de op 18 juni gesloten overeenkomst met de Heilige Stoel, vanaf oktober 1827

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter één van de afdelingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (regelmatig)

opleiding

academische studie
 • rechten

activiteiten

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1818 tot de acht zuidelijke leden die tegen het initiatiefvoorstel-De Brouckère over intrekking van de wet tot beteugeling van onrust en kwaadwilligheid stemden
 • Stemde zowel in december 1819 als in maart 1820 tegen de tienjarige begroting
 • Stemde in 1830 als enige Zuid-Nederlander vóór het wetsvoorstel tot beteugeling van hoon en laster

wetenswaardigheden

algemeen
 • Stemde als grondwetsnotabele in 1815 tegen de ontwerp-Grondwet vanwege de onevenredige vertegenwoordiging van Noord en Zuid in de Tweede Kamer
 • Werd in 1827 en 1829 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Steunde in oktober 1830 de (mislukte) poging van de Prins van Oranje om in de Zuidelijke Nederlanden een afzonderlijk bewind te vormen.

uit de privésfeer
 • Sprak zijn redevoering in het Frans, maar wel met een Vlaams accent
 • Een broer van hem was pastoor
 • Zijn vader was rechtsgeleerde

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
L. François, "Les mémoires d'un Orangiste: L.A. Reyphins, ex-président de la Seconde Chambre des Etats-Généraux, 1835", (Bruxelles, 1989) Palais des Académies, XXII [Ook bekend als: Souvenirs d'un membre de la Seconde Chambre des Etats-Généraux du Royaume des Pays-Bas]

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

familie/gezin

vader
Ph.A. Reyphins, Philippus Augustinus

moeder
A.A. Reyphins, Anna Angela

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.