Mr. L.A. Reyphins

foto Mr. L.A. Reyphins

Advocaat uit Ieper die tot de vooraanstaande Zuid-Nederlandse Tweede Kamerleden behoorde. Uitstekend debater, die als één van de weinige Vlamingen niet uitsluitend in het Frans sprak. Tegenstander van het (Noord-Nederlandse) belastingstelsel. Steunde net als Dotrenge echter wel de antiklerikale politiek van koning Willem I en kwam zodoende steeds meer in het regeringskamp. Twee zittingsperiodes Tweede Kamervoorzitter en in 1827 benoemd tot lid van de Raad van State.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1815-1830: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Lodewijk Antoon

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Roesbrugge-Haringe (W.Vl.), 22 november 1767

overlijdensplaats en -datum
Brussel, 26 januari 1838

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • oppositineel (tot omstreeks 1825)
 • regeringsgezind (onder Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1815 tot 18 oktober 1830 (voor West-Vlaanderen; in 1821 toegelaten 14 november)
 • lid Raad van State, van 1 juni 1827 tot 8 november 1830 (benoemd bij K.B. van 8 mei 1827)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van oktober 1828 tot oktober 1829

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

lid commissie van advies over te nemen maatregelen voor het invoeren van de op 18 juni gesloten overeenkomst met de Heilige Stoel, vanaf oktober 1827

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter één van de afdelingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (regelmatig)

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Stemde als grondwetsnotabele in 1815 tegen de ontwerp-Grondwet vanwege de onevenredige vertegenwoordiging van Noord en Zuid in de Tweede Kamer
 • Werd in 1827 en 1829 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Steunde in oktober 1830 de (mislukte) poging van de Prins van Oranje om in de Zuidelijke Nederlanden een afzonderlijk bewind te vormen.

uit de privésfeer
 • Sprak zijn redevoering in het Frans, maar wel met een Vlaams accent
 • Een broer van hem was pastoor
 • Zijn vader was rechtsgeleerde
 

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.