Mr. H. baron van Zuylen van Nijevelt

foto Mr. H. baron van Zuylen van Nijevelt
bron: Gemeentearchief Den Haag

Diplomaat en minister; aristocraat van de oude stempel, wiens loopbaan in de Bataafse Tijd begon en eindigde na de omwenteling van 1848. Zoon van een Rotterdamse regent en nazaat van Hugo de Groot. Advocaat en daarna in Parijs secretaris van ambassadeur Brantsen. Was in de Franse tijd enige tijd gezant in Madrid en keerde daar later, na het herstel van de onafhankelijkheid, terug. Was ook gezant aan het Zweedse hof en in Turkije. Na terugkeer in het vaderland minister van Hervormde Eredienst en tijdelijk enige tijd van Buitenlandse Zaken, als opvolger van Verstolk van Soelen.

regeringsgezinden ten tijde van Willem II
in de periode 1841-1848: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Hugo

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 7 juli 1781

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 18 maart 1853

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/13)

 • gevolmachtigd minister op de Londense Conferentie, van december 1830 tot maart 1833
 • minister van Zaken der Hervormde en andere Eredienst, die der Rooms-Katholieke uitgezonderd, van 1 maart 1841 tot 25 maart 1848
 • minister van Buitenlandse Zaken ad interim, van 13 september 1841 tot 6 oktober 1841

ambtstitel
 • minister van staat, van 24 februari 1833 tot 18 maart 1853 (nadat hij als gezant op de Londense conferentie was teruggeroepen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/6)

 • kamerheer in buitengewone dienst van koning Willem II
 • kamerheer in buitengewone dienst van koning Willem III

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Verving eind 1830 A.R. Falck als vertegenwoordiger op de conferentie in Londen van Oostenrijk, Groot-Brittanni, Frankrijk, Pruisen en Rusland over de scheiding van Noord- en Zuid-Nederland. Willem I was ontevreden over de toegevende opstelling van Falck. Van Zuylen blonk uit in het vertragen van de onderhandelingen. Er werd wel overeenstemming bereikt over een staakt-het-vuren, maar niet over een decmarcatielijn.
 • Was begin 1838 als minister van staat met Van Maanen, Verstolk van Soelen en Falck deelnemer aan een conferentie met de koning waarin het principebesluit werd genomen om de Volhardingspolitiek jegens België op te geven
 • Trad in maart 1848 af als minister, nadat de koning buiten de ministers om de Tweede Kamervoorzitter had gevraagd de in de Tweede Kamer levende wensen voor Grondwetsherziening kenbaar te maken

uit de privésfeer
 • Was studiegenoot van en bevriend met A.W. van Pallandt van Eerde, Eerste Kamerlid
 • Zijn vader was secretaris en president-schepen van Rotterdam en schout van Beukelsdijk en Cool

predicaten/adellijke titels
 • baron de l'Empire, 12 september 1812
 • jonkheer, 15 april 1815
 • baron, 20 september 1822

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.