Jhr. A.J.B. van Suchtelen van de Haere

Telg van een regentenfamilie uit Deventer, die tijdens de Franse tijd adjunct-maire en vanaf 1815 burgemeester van Deventer was. Combineerde die functie tot 1829 met het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Kwam in conflict met de Gouverneur van Overijssel en zag pogingen om een nieuwe belangrijke bestuursfunctie te krijgen, mislukken.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1814-1835: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Arnold Jan Bernard

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Olst, 30 oktober 1770

overlijdensplaats en -datum
Zwolle, 21 januari 1849

3.

Partij/stroming

stroming(en)
regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1815 tot 19 oktober 1835 (voor Overijssel)
  • president college van burgemeesters van Deventer, van 14 december 1815 tot 1 maart 1824
  • burgemeester van Deventer, van 1 maart 1824 tot 17 mei 1829

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

  • lid Amortisatie-Syndicaat, vanaf 1823
  • lid Raad van State in buitengewone dienst, van 28 september 1832 tot 21 januari 1849

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
  • Behoorde in 1832 tot de minderheid die vóór een wetsvoorstel tot verhoging van de accijns op turf stemde. Het wetsvoorstel werd met 34 tegen 15 stemmen verworpen.
  • Behoorde in 1833 tot de minderheid die vóór een wetsvoorstel tot verhoging van de accijns op steenkolen stemde. Het wetsvoorstel werden verworpen met 34 tegen 15 stemmen.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn vader was bewindvoerder van de W.I.C. en lid van de vroedschap en schepen van Deventer
  • Een zoon van hem was burgemeester van Olst

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 20 februari 1816

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.