Mr. F. Frets

Rotterdamse rechtsgeleerde en conservatief Tweede Kamerlid. Zoon van een remonstrantse predikant. Had als advocaat een uitgebreide rechtspraktijk en werd later rechter en rechtbank-president. Speelde in 1813 als jong advocaat al een rol bij de terugkeer van het oude bewind na het vertrek van de Fransen. Als bekwame jurist in de Tweede Kamer, waarvan hij sinds 1829 lid was, had hij een goede naam en sprak hij met het nodige gezag. Behoorde wel tot de meest behoudende leden, die zich keerden tegen ministeriële verantwoordelijkheid. In 1842 op eigen verzoek niet herkozen.

regeringsgezind ten tijde van Willem I, regeringsgezind ten tijde van Willem II
in de periode 1829-1842: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

François

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 23 juni 1779

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 27 mei 1845

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I en Willem II)
 • conservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

 • rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Rotterdam, tot 1 oktober 1838
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 december 1829 tot 17 oktober 1842 (1829-1840 voor Holland; 1840-1842 voor Zuid-Holland)
 • president Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, van 1 oktober 1838 tot 27 mei 1845

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

 • vicevoorzitter Commissie tot aanmoediging, vereeniging en ondersteuning van den gewapenden dienst
 • lid Commissie tot herziening der Nederlandse wetboeken, vanaf 21 februari 1831

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Behoorde in 1839 tot de 12 leden die vóór de (verworpen) ontwerp-Leningwet voor Nederlands-Indië stemden. Na deze verwerping trad minister Van den Bosch af.
 • Behoorde in 1840 bij de eerste lezing van de Grondwetsherziening tot de minderheid die vóór het (verworpen) voorstel over de defensie stemde

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Hoewel hij zeer regeringsgezind was, liet hij zich in 1837 in de Tweede Kamer kritisch uit over de 'vruchteloze' volhardingspolitiek van Willem I

uit de privésfeer
Zijn vader was Remonstrants predikant (laatstelijk te Rotterdam)

verkiezingen
 • In 1839 werd hij pas bij de derde stemming met gering verschil gekozen

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.