Mr. F. van de Poll

foto Mr. F. van de Poll
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Lid van een voorname Amsterdamse regentenfamilie, die vanaf 1814 bestuurs- en belastingfuncties in Noord-Holland bekleedde en lid van de stedelijke raad van Amsterdam werd. In 1826 Tweede Kamerlid, een functie die hij enige tijd (tot zijn ontslag als Kamerlid in 1829) combineerde met het burgemeesterschap van Amsterdam. Vroeg in 1836 ontslag als burgemeester vanwege kritiek op zijn optreden in een belastingaffaire. Keerde in 1839 terug in het parlement, maar werd in 1840 benoemd tot Gouverneur van Utrecht. Thorbecke vond hem te conservatief en ontsloeg hem in 1853, ondanks zijn populariteit in Utrecht.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1827-1850: lid Tweede Kamer, Provinciaal Gouverneur, Commissaris van de Koning(in), burgemeester van Amsterdam

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Fredrik

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bloemendaal, 28 september 1780

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 13 november 1853

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I en Willem II)
 • conservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/13)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 24 januari 1827 tot 20 oktober 1829 (voor Holland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 oktober 1838 tot 19 oktober 1840 (voor Holland)
 • Gouverneur van Utrecht, van 1 oktober 1840 tot 1 augustus 1850 (benoemd bij K.B. van 15 september 1840)
 • Commissaris des Konings in Utrecht, van 1 augustus 1850 tot 1 september 1850 (eervol ontslag bij K.B. van 22 augustus 1850)
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 20 september 1850 tot 10 mei 1853 (voor de steden, Utrecht)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/20)

 • voorzitter commissie van beheer en toezicht op de droogmaking van de Haarlemmermeer, vanaf 20 mei 1839
 • commissaris Hulp- en Waarborg-Pensioenfonds voor de ambtenaren tot de Rijksontvangsten, omstreeks 1842

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Behoorde in 1839 tot de 12 leden die vóór de (verworpen) ontwerp-Leningwet voor Nederlands-Indië stemden. Na deze verwerping trad minister Van den Bosch af.
 • Stemde in 1840 als enige tegen het initiatiefwetsvoorstel-Van Asch van Wijck tot Grondwetswijziging inzake het ledental van Provinciale Staten

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Nam in 1836 ontslag als burgemeester van Amsterdam na een conflict met Den Haag over zijn beleid met betrekking tot handhaving van de openbare orde. Bij een executieve verkoop van meubelen in 1835 vanwege belastingschulden waren deurwaarders mishandeld. Hij meende dat kritiek van het Kamerlid Warin op de gang van zaken tegen hem was gericht en vroeg ontslag; feitelijk had Warin kritiek geuit op de inspecteur van belastingen.
 • Zijn benoeming tot Gouverneur in 1840 was een genoegdoening voor de affaire in 1835.
 • Werd in 1850 tot Statenlid gekozen uit protest tegen zijn ontslag door Thorbecke als Commissaris des Konings

uit de privésfeer
Zijn vader was koopman, bankier en assuradeur (firma "Harmen van de Poll & Co.")

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.