S. van Hoogstraten

foto S. van Hoogstraten
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Tot 1787 een patriottische gezinde regent in Rotterdam, die na 1795 terugkeerde in het stedelijk en provinciaal bestuur en in 1801-1805 lid werd van het Staatsbewind. Weigerde daarna enige jaren overheidsfuncties, maar in 1811 werd hij rechter en lid van de departementale raad. In 1813 burgmeester van Rotterdam en in 1814 Kamerlid.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1798-1816: lid Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801), lid Tweede Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801), lid Staatsbewind, lid Staten-Generaal, lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Samuel

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 31 mei 1756

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 2 mei 1830

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • patriottisch (tijdens de Republiek)
 • moderaat (in de Bataafs-Franse tijd)
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/31)

 • lid college van burgemeesters van Rotterdam, van 19 november 1813 tot 1 juli 1814
 • lid Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden, van 2 mei 1814 tot 1 september 1815 (voor Holland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1815 tot 20 oktober 1816 (voor Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • ouderling Waals-Hervormde Kerk te Rotterdam, van 1796 tot 1828
 • voorzitter commissie van oppertoezicht over de rivieren (Staatsbewind)

afgeleide functies, presidia etc.
lid commissie van eenentwintig voor de ontwerp-Grondwet (Staten-Generaal), van 9 augustus 1815 tot 14 augustus 1815

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1816 één van de twee leden die tegen het wetsvoorstel over het uniforme decimale stelsel voor maten en gewichten stemden
 • Nam in juli 1816 ontslag als Tweede Kamerlid

uit de privésfeer
Zijn vader was secretaris van IJsselstein en raadsheer in het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Wetgevend Lichaam (geweigerd)
 • buitengewoon lid Staatsraad, 1806 (geweigerd)

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.