Mr. M.C. van Hall

foto Mr. M.C. van Hall
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Amsterdamse advocaat en notaris, die in de Bataafse Tijd in het Vertegenwoordigend Lichaam zat. Representant van de vermogende Amsterdamse handelselite. Werd in 1842 door Willem II vermoedelijk tot senator benoemd om steun te kunnen geven aan een wetsvoorstel van zijn zoon Floris, dat het mogelijk moest maken om bejaarde of zieke rechters te kunnen ontslaan. Het voorstel werd niettemin verworpen. Kon in 1848 wel meehelpen om de liberale Grondwetsherziening aanvaard te krijgen. Was behalve rechtsgeleerde en politicus ook letterkundige en dichter.

regeringsgezinden ten tijde van Willem II
in de periode 1798-1849: lid Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801), lid Tweede Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801), lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Maurits Cornelis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Vianen (Holland), 4 februari 1768

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 19 januari 1858

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • moderaat gezind
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I en Willem II)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/13)

 • lid Provinciale Staten van Holland, van 6 juli 1824 tot december 1831 (voor de landelijke stand, district Meerkerk)
 • president rechtbank van eerste aanleg te Amsterdam, van 1 december 1831 tot 1 januari 1857
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 21 oktober 1842 tot 13 februari 1849

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid Raad van Commissarissen Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij voor Gebouwen, Koopmansgoederen en Meubelen, omstreeks 1842
 • lid in buitengewone dienst, Raad van State, van 9 februari 1849 tot 19 januari 1858

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Stemde in 1848 vóór de Grondwetsherziening

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Hoewel hij tegenstander was van het stadhouderlijk bewind, verdedigde hij als advocaat orangisten
 • Vanwege zijn weigering om opnieuw zitting te nemen in het Vertegenwoordigend Lichaam werd hem in 1801 het kiesrecht ontnomen
 • Weigerde voor 1842 tweemaal een benoeming tot Eerste Kamerlid

uit de privésfeer
 • Een zoon van hem was gehuwd met een zus van A. Vrolik, minister
 • Een dochter van hem was gehuwd met een zoon van S.R. Bisdom, lid Notabelenvergadering
 • Zijn vader was schout en notaris te Vianen

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Vertegenwoordigend Lichaam, juli 1801 (bedankte na zijn herverkiezing)
 • lid Tweede Kamer, september 1815

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.