A. van der Hoop

foto A. van der Hoop
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Zeer vermogende Amsterdamse koopman, hoofd van het bankiers- en handelshuis Hope & Co., die in 1814 tot de Grondwetsnotabelen behoorde en later Eerste Kamerlid werd. Had ook lange tijd zitting in de Staten van (Noord-)Holland en was raadslid in Amsterdam. Vermaard verzamelaar van schilderijen van onder anderen Rembrandt, Ruisdael en Vermeer, en van oude handschriften. Woonde in een groot pand aan de Keizersgracht.

regeringsgezind ten tijde van Willem I en Willem II
in de periode 1814-1849: lid notabelenvergadering, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Adriaan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 25 april 1778

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 15 maart 1854

3.

Partij/stroming

stroming(en)
regeringsgezind (ten tijde van Willem I en Willem II)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

  • buitengewoon lid Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden, van 8 augustus 1815 tot 19 augustus 1815 (voor Holland)
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 22 oktober 1839 tot 13 februari 1849
  • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 3 juli 1849 tot 15 maart 1854 (1849-1850 voor de steden (Amsterdam), 1850-1854 voor het kiesdistrict Amsterdam)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

  • Commissaris Nederlandsche Assurantie Compagnie
  • president districtscommissie Fonds ter ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Stemde in 1848 bij de eerste lezing tegen hoofdstuk III (Staten-Generaal) van de nieuwe Grondwet

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Was op 18 augustus 1815 afwezig in de vergadering waarin de ontwerp-Grondwet werd goedgekeurd

uit de privésfeer (3/6)
  • Had in 1854 een vermogen van circa f 5 miljoen en een geschatte kunstcollectie van een half miljoen
  • Bezat drie pakhuizen in Amsterdam, het buiten Spaarn-en-berg, boerenwoningen te Velsen, land in de Anna Paulonapolder en in Friesland en een renstal
  • Bezat schilderijen van Rembrandt ('Het joodse bruidje'), Ruisdael ('Molen bij Wijk bij Duurstede'), Vermeer ('Brieflezende vrouw') en Jan Steen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.