Jhr.Mr. W.N. de Pesters van Cattenbroek

foto Jhr.Mr. W.N. de Pesters van Cattenbroek
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Utrechtse stadsbestuurder, die al voor 1795 gedeputeerde was in de Staten-Generaal en daarvan ook na 1814 deel uitmaakte. Telg van een regentenfamilie. Was tijdens de Republiek vroedschapsraad en na 1795 ambteloos. Kreeg in 1814 zitting in de vergadering van Notabelen en was daarna lid van de unicamerale Staten-Generaal en negen jaar Tweede Kamerlid. Besloot zijn loopbaan als Eerste Kamerlid.

regeringsgezind ten tijde van Willem I
in de periode 1814-1831: lid notabelenvergadering, lid Staten-Generaal, lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem Nicolaas

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
formeel geheten: Pesters van Kattenbroek

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 1 januari 1754 (onzeker)

doopplaats en -datum
's-Gravenhage, 6 januari 1754

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 21 april 1831

3.

Partij/stroming

stroming(en)
  • staatsgezind (ten tijde van de Republiek)
  • regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/12)

  • lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, van 2 mei 1814 tot 1 september 1815 (voor de provincie Utrecht)
  • dijkgraaf College van de Lekdijk Benedendams, van 1 maart 1815 tot 21 april 1831
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1815 tot 18 oktober 1824 (voor de provincie Utrecht)
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 oktober 1825 tot 21 april 1831

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

lid Ridderschap van Utrecht, vanaf 1814

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Antwoordde in 1830 'nee' op de vraag of scheiding van Noord en Zuid wenselijk was

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Een dochter van hem huwde met een zoon van G.A. Visscher, lid Nationale Vergadering en lid Wetgevend Lichaam
  • Zijn vader was gecommitteerde in de Raad van State en raad en rekenmeester der Domeinen

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 28 augustus 1814

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.