Jhr.Mr. N. Steengracht van Oosterland

foto Jhr.Mr. N. Steengracht van Oosterlandvergrootglas

Uit Middelburg afkomstige bestuurder, die zich na de omwenteling van 1795 in Den Haag vestigde. vóór 1795 bekleedde hij, net als eerder zijn vader, functies bij de Admiraliteit in Zeeland. Leidde in 1815 de vergaderingen van de (Dubbele) Staten-Generaal waarin over de nieuwe Grondwet werd beslist. Behoorde in 1815 tot de eerste door de koning benoemde Eerste Kamerleden en bleef tot op hoge leeftijd (86 jaar) lid.

regeringsgezind ten tijde van Willem I en Willem II
in de periode 1814-1840: lid notabelenvergadering, lid Staten-Generaal, voorzitter Staten-Generaal, lid Eerste Kamer

voornaam

Nicolaas

personalia

geboorteplaats en -datum
Middelburg, 27 november 1754

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 13 december 1840

partij/stroming

stroming(en)
 • staatsgezind (ten tijde van de Republiek)
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

hoofdfuncties en beroepen

 • landeigenaar en ambachtsheer
 • adjunct advocaat-fiscaal, Admiraliteit in Zeeland, van 18 mei 1774 tot 27 oktober 1785
 • advocaat-fiscaal, Admiraliteit in Zeeland, van 27 oktober 1785 tot januari 1795
 • ambteloos, van januari 1795 tot mei 1814
 • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Monden van de Schelde)
 • lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, van 2 mei 1814 tot 1 september 1815 (voor Zeeland)
 • voorzitter Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, van 8 augustus 1815 tot 19 augustus 1815 (tijdens de tweede lezing van de Grondwetsherziening, met dubbel ledental)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 oktober 1815 tot 13 december 1840

nevenfuncties

 • lid Ridderschap van Zeeland, vanaf 28 augustus 1814
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 16 september 1815 tot 13 december 1840

opleiding

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op stellingen), Hogeschool te Utrecht, tot 9 juni 1772

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1814 als derde op de voordracht voor het voorzitterschap van de Staten-Generaal geplaatst

uit de privésfeer
 • Zijn zoon Johan was de eerste directeur van het Koninklijk Kabinet van Schilderijen (Mauritshuis)
 • Zijn vader was advocaat-fiscaal van de Admiraliteit in Zeeland

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Vlissingen, Huis Lammerenburg
 • 's-Gravenhage, vanaf 1795
 • 's-Gravenhage, Lange Voorhout, vanaf 1811

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 28 augustus 1814

bezit van heerlijkheden
 • heer van Oosterland, Sirjansland en Oosterstein

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VII, 1176

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Middelburg, 29 november 1777

echtgeno(o)t(e)/partner
J.P. van der Poort van Oostcapelle, Johanna Petronella

kinderen
1 zoon

vader
Mr. J. Steengracht van Oosterland, Johan

geboorteplaats en/of -datum
Veere, 30 april 1727

moeder
J.M. Ockersse, Jacoba Magdalena

geboorteplaats en/of -datum
Zierikzee, 8 april 1731

beroep grootvader (vaderskant)
 • pensionaris, raad, schepen en burgemeester van Veere
 • lid Gecommitteerde Raad van Zeeland
 • raad ter Admiraliteit in Zeeland

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.