D. van Leyden Gael

Bekende en zeer vermogende Leidse burger en burgemeesterszoon, die zijn stad diende als vroedschapslid en raadslid, en als bestuurder en begunstiger van diverse liefdadigheidsinstellingen. Werd in 1814 door de vorst tot Grondwetsnotabele benoemd en mocht in 1815 als (buitengewoon) lid eveneens meebeslissen over de herziene Grondwet.

in de periode 1814-1815: lid notabelenvergadering, buitengewoon lid Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Diederik

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Ook wel: Van Leyden Gael van Vlaardingen

geboorteplaats en -datum
Leiden, 29 augustus 1775

overlijdensplaats en -datum
Leiden, 24 september 1846

3.

Partij/stroming

stroming(en)
orangist

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/10)

  • lid Provinciale Staten van Holland, van 19 september 1814 tot 1 juli 1817 (voor de landelijke stand)
  • buitengewoon lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, van 8 augustus 1815 tot 19 augustus 1815 (voor Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/18)

  • lid Commissie tot den Eeredienst bij de Waalsche Gemeente, van 1834 tot 1840
  • diverse bestuursfuncties op kerkelijk en charitatief gebied

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Hij schonk in 1838 honderduizend gulden aan Leiden, toen was gebleken dat de gemeentesecretaris gedurende langere tijd honderdvijftigduizend gulden had verduisterd

uit de privésfeer
  • Zijn vader, Johan Gael, was burgemeester van Leiden (tot 1817)
  • Stichtte de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.