S. Snouck van Loosen

In Leiden geboren koopman, slavenhandelaar en reder die raad en schepen van Leiden was. Stemde in 1814 als lid van de Notabelenvergadering en in 1815 als lid van de Dubbele Staten-Generaal over de ontwerpen voor een Grondwet. Was daarna een jaar Tweede Kamerlid. Zijn huwelijk maakte hem tot één van de rijkste inwoners van Enkhuizen.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1814-1816: lid notabelenvergadering, buitengewoon lid Staten-Generaal, lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Samuël

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
S. Snoeck

geboorteplaats en -datum
Leiden, 29 januari 1766

overlijdensplaats en -datum
Leiden, 27 mei 1839

3.

Partij/stroming

stroming(en)
regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

  • buitengewoon lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, van 8 augustus 1815 tot 19 augustus 1815 (voor Holland)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1815 tot 21 oktober 1816 (voor Holland)
  • lid stedelijke raad van Leiden, vanaf oktober 1827

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd in 1815 gekozen tot Tweede Kamerlid, nadat A.W.N. van Tets van Goudriaan had bedankt
  • Nam in juli 1816 ontslag als Tweede Kamerlid

uit de privésfeer
  • Zijn schoonfamilie was een rijke familie van bewindvoerders van de VOC en aandeelhouders van de Groenlandse Compagnie
  • Woonde na zijn huwelijk in Enkhuizen aan de Oude Haven (tegenover de 'Drommedaris') in een fraai koopmanshuis, thans het 'Snouck van Loosenhuis'
  • Drie ongehuwde dochters van hem hielden zich in Enkhuizen bezig met charitatief werk. De laatste van hem, Maria Margaretha, liet een vermogen van ruim acht miljoen gulden na, waarvan een groot deel de basis vormde van het Snouck van Loosenfonds. Daaruit werd onder meer het Snouck van Loosenpark in Enkhuizen gefinancierd, waarin vijftig fraaie arbeiderswoningen staan.

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.