Mr. W.B. Donker Curtius van Tienhoven

foto Mr. W.B. Donker Curtius van Tienhoven
Naar de originele foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Universiteitsbibliotheek Tilburg

Rechtsgeleerde die in de Bataafse tijd en onder Willem I en II rechtelijke functies bekleedde en in 1825 Tweede Kamerlid werd. Gematigd voorstander van hervormingen, pleitbezorger van vrijhandel en tegenstander van de doodstraf en van lijfstraffen. In 1830 voorstander van splitsing van het Koninkrijk, waarbij in Noord en Zuid het Huis van Oranje-Nassau de dynastie zou blijven. Had een belangrijk aandeel in voorbereiding van en discussies over de nieuwe wetboeken. In 1838 werd hij vicepresident van de Hoge Raad en later president. Broer van Dirk Donker Curtius.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1825-1838: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Willem Boudewijn

geboorteplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 29 december 1778

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 16 april 1858

2.

Partij/stroming

stroming(en)
regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/10)

 • lid Provinciale Staten van Holland, van maart 1824 tot oktober 1825 (voor de steden, Dordrecht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 oktober 1825 tot 15 oktober 1838 (voor Holland)
 • president rechtbank van eerste aanleg te 's-Gravenhage, van 31 januari 1832 tot 1 oktober 1838
 • vicepresident Hoge Raad der Nederlanden, van 1 oktober 1838 tot 1 mei 1845 (benoemd bij K.B. van 16 mei)
 • president Hoge Raad der Nederlanden, van 1 mei 1845 tot 1 oktober 1855 (benoemd bij K.B. van 19 april)

ambtstitel
 • minister van staat, van 3 september 1855 tot 16 april 1858

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/7)

 • lid commissie van redactie en ter herziening van de Nederlandse wetboeken, vanaf 1831 (nog in 1842)
 • lid Staatscommissie tot onderzoek der vroegere ontwerpen ter afleiding der rivierwateren en voorkoming van overstroomingen, 1837

afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1835 tot maart 1836
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1837 tot december 1837

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër (3/4)
 • Beantwoordde in 1830 de vraag of tot scheiding van Noord en Zuid moest worden overgegaan met "ja"
 • Behoorde in 1832 tot de minderheid die vóór een wetsvoorstel tot verhoging van de accijns op turf stemde. Het wetsvoorstel werd met 34 tegen 15 stemmen verworpen.
 • Behoorde in 1834 tot de acht leden die vóór het verworpen wetsvoorstel tot vaststelling van de grondbelasting 1835 stemden

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Nam in 1813 in naam de Prins van Oranje het gezag van de Fransen over in Breda

uit de privésfeer
 • Zijn vader was raadsheer, later president van het Hooggerechtshof
 • Een zoon was raadsheer in de Hoge Raad

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Levensbericht door F. de Greve, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1858, 243
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 737
 • Ned. Patriciaat, 1950

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.