Mr. A.A. van Boelens

Grootburger uit Leeuwarden, die deel uitmaakte van de Notabelenvergadering van 1814 en negen jaar zitting had in de Tweede Kamer. Vervulde hoofdzakelijk functies in de rechtspraak, onder meer als raadsheer in het Hof van Friesland en president van rechtbank te Heerenveen. Was later grietman.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1814-1834: lid notabelenvergadering, lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Ambrosius Ayzo

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hardegarijp (Frl.), 19 maart 1766

overlijdensplaats en -datum
Olterterp (grietenij Opsterland, Frl.), 30 november 1834

3.

Partij/stroming

stroming(en)
regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Friesland)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 oktober 1825 tot 30 november 1834 (voor Friesland)
  • grietman van Opsterland, van 1 maart 1831 tot 30 november 1834

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

lid commissie voor de Landbouw in Friesland, omstreeks 1829

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Stemde in 1830 samen met vier andere Friese afgevaardigden en de leden Van Reenen en Warin tegen een wetsvoorstel betreffende de omslag der grondbelasting
  • Behoorde in 1833 tot de 24 leden die tegen de ontwerp-Wet op de middelen stemden. Stemde wel vóór de begroting.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Nam in 1796 samen met collega's ontslag als raadsheer uit onvrede over het ontslag van vier andere raadsheren
  • Werd in december 1798 benoemd tot raadsheer in het Gerechtshof van de Eems, maar die rechtbank heeft nooit gefunctioneerd

uit de privésfeer
Zijn vader was volmacht ten Landdage van Friesland en dichter

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.