Mr. D. (Daam) Fockema

foto Mr. D. (Daam) Fockema
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Fries liberaal Tweede Kamerlid in de periode vóór 1848. Afkomstig uit een deftige familie uit Dokkum, waar zijn vader fabrikant en burgemeester was. Advocaat in Leeuwarden en daar later ook notaris. Volmacht ten Landdage van Friesland en actief in de Patriottenbeweging. Bekleedde in de Bataafse Tijd bestuurlijke functies en werd in 1817 lid van de stedelijke raad van Leeuwarden. In 1822 door de Staten gekozen tot Tweede Kamerlid en daar één van de belangrijkste opposanten tegen de politiek van Willem I en Willem II. In 1830 verliet hij de Kamer uit moedeloosheid over de geringe bereidheid tot hervormingen, maar in 1831 werd hij weer lid.

financiële oppositie
in de periode 1822-1834: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Daam (Daam)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Dokkum, 6 juni 1771

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 31 juli 1855

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • gematigd patriot (vóór 1802)
 • oppositioneel (onder Willem I) (behoorde tot de "financiële oppositie")

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/14)

 • lid stedelijke raad van Leeuwarden, van 1817 tot 1824
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 24 oktober 1822 tot 7 april 1830 (voor Friesland)
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 5 juli 1831 tot 18 oktober 1831 (voor de landelijke stand, district Bergum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 oktober 1831 tot 20 oktober 1834 (voor Friesland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • voorzitter Kamer van Notarissen, vanaf 1811
 • lid commissie tot redactie ener wet op de rechterlijke instellingen en rechtspleging, vanaf 18 november 1811

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Stemde in 1822 tegen oprichting van het Amortisatie Syndicaat
 • Behoorde in 1833 tot de 16 leden die tegen de begroting 1834 stemden. Stemde tevens tegen de ontwerp-Wet op de middelen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad in april 1830 af als Tweede Kamerlid uit moedeloosheid ten aanzien van zijn oppositie, maar keerde in 1831 nog voor drie jaar terug
 • Tegenstander van de volhardingspolitiek tegenover België

uit de privésfeer
 • Zijn vader was fabrikant, lid van de vroedschap en burgemeester van Dokkum, lid van de Staten van Friesland (voor en na 1814)
 • Zijn oudste broer was lid van Gedeputeerde Staten van Friesland

niet-aanvaarde politieke functies (3/4)
 • lid Raad van State, februari 1841 (geweigerd)
 • lid Provinciale Staten van Friesland, 1841
 • lid Eerste Kamer, augustus 1848 (geweigerd vanwege hoge leeftijd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.