M.P.D. baron van Sytzama

foto M.P.D. baron van Sytzama
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Tamelijk onafhankelijk optredend Tweede Kamerlid uit het noorden van Friesland. Grietman (burgemeester) van Idaarderadeel en daarna Gouverneur van Friesland. Weigerde in 1840 een benoeming in de Raad van State. Zat bijna veertien jaar in de Tweede Kamer en was daarvan in de zitting 1837/1838 de voorzitter.

onafhankelijk ten tijde van Willem I
in de periode 1826-1848: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, Provinciaal Gouverneur

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Maurits Pico Diederik

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Driesum (grietenij Dantumadeel, Frl.), 2 juni 1789

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 15 juli 1848

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 december 1826 tot 27 oktober 1840 (voor Friesland; in 1829 toegelaten 10 november, in 1832 op 18 oktober)
  • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 oktober 1837 tot 15 oktober 1838
  • Gouverneur van Friesland, van 19 oktober 1840 tot 15 juli 1848 (benoemd bij K.B. van 12 oktober)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

lid Raad van Commissarissen Stoombootmaatschappij Amsterdam-Lemmer, vanaf 1840

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër (2/6)
  • Behoorde in 1835 tot de 15 leden die tegen de begroting 1836/1837 stemden. Stemde tevens tegen de ontwerp-Wet op de middelen.
  • Behoorde in 1839 tot de 14 leden die tegen de voorlopige begroting 1840 stemden

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Onafhankelijk lid; drong aan op openbaarheid van de financiën

uit de privésfeer
Zijn vader was officier (generaal-majoor)

niet-aanvaarde politieke functies
  • lid Provinciale Staten van Friesland voor de Ridderschap (Schoterland), 1814 (vanwege een onverenigbaar ambt)
  • lid Raad van State, september 1840 (geweigerd)
  • lid Provinciale Staten voor de Ridderschap, 1841 (achtte dit onverenigbaar met het Gouverneurschap)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.