Mr. W.H. baron van Sytzama

foto Mr. W.H. baron van Sytzama
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Landedelman uit het noordelijke deel van Friesland, die al tijdens de Republiek rechter was en hoge bestuursfuncties bekleedde. Keerde in 1811 terug in het departementaal bestuur en maakte in 1814 deel uit van de Notabelenvergadering. Had daarna twaalf jaar zitting in de Staten-Generaal. Gold als tamelijk onafhankelijk. Bleef ongehuwd na een ongelukkige liefde en het niet doorgegaan van een huwelijk met zijn nicht C.J. van Heemstra.

financiële oppositie
in de periode 1814-1826: lid notabelenvergadering, lid Staten-Generaal, lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem Hendrik

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Driesum (grietenij Dantumadeel, Frl.), 14 februari 1763

overlijdensplaats en -datum
Kollum (grietenij Kollumerland en Nieuw-Kruisland, Frl.), 5 april 1848

3.

Partij/stroming

stroming(en)
financiële oppositie

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, van 2 mei 1814 tot 1 september 1815 (voor Friesland)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1815 tot 16 oktober 1826 (voor Friesland)
  • grietman van Westdongeradeel, van 1817 tot 1825

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

  • lid Ridderschap van Friesland
  • lid Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Stemde in 1819 tegen de ontwerp-tienjarige begroting voor 1820-1830

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was commies-generaal der Financiën en lid van de Staten van Friesland

predicaten/adellijke titels
  • jonkeer, 28 augustus 1814
  • baron, 1822

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.