Jhr. T.M. Lycklama à Nijeholt

Landedelman en grietman uit het zuidwesten van Friesland, die vóór 1795 lid was van de Friese Staten en na een periode van ambteloosheid in 1802 terugkeerde als provinciebestuurder. Had zitting in de Notabelenvergadering van 1814 en werd daarna achtereenvolgens lid van de Staten-Generaal, Tweede Kamerlid (1815-1831) en in 1835 Eerste Kamerlid.

regeringsgezind ten tijde van Willem I en Willem II, regeringsgezind ten tijde van Willem I
in de periode 1814-1844: lid notabelenvergadering, lid Staten-Generaal, lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Tinco Martinus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leeuwarden, 4 oktober 1766

overlijdensplaats en -datum
Oldeboorn (grietenij Utingeradeel, Frl.), 20 februari 1844

3.

Partij/stroming

stroming(en)
  • regeringsgezind (ten tijde van Willem I en Willem II)
  • conservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/13)

  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Friesland)
  • lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, van 2 mei 1814 tot 1 september 1815 (voor Friesland)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1815 tot 17 oktober 1831 (voor Friesland)
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 oktober 1835 tot 20 februari 1844

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/6)

  • lid Ridderschap van Friesland, van 1825 tot 1833
  • voorzitter Ridderschap van Friesland, van 1833 tot 5 september 1844

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Stemde in 1830 samen met vier andere Friese afgevaardigden en de leden Van Reenen en Warin tegen een wetsvoorstel betreffende de omslag der grondbelasting

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was grietman, Statenlid en raad ter Admiraliteit van Amsterdam

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 20 december 1817

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.