Drs.ing. J. (Kobus) Walsma

foto Drs.ing. J. (Kobus) Walsma
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Rasechte Fries, die zesenhalf jaar Eerste Kamerlid voor het CDA was. Werkte als docent biologie, adjunct-directeur en directeur van de Bijzondere Hogere Landbouwschool in Leeuwarden en was daarna in de periode 1986-1999 lid van Gedeputeerde Staten van Friesland. Had zodoende gedegen kennis van de landbouw en van het landbouwonderwijs. In de Senaat voerde hij over die onderwerpen het woord en daarnaast over hoger onderwijs (onder meer over de invoering van de bachelor-masterstructuur) en waterstaat. Was tevens voorzitter van de Landbouwcommissie in de Eerste Kamer. Ervaren bestuurder, die als vriendelijk en doortastend bekendstond.

CDA
in de periode 2000-2007: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Jacobus (Kobus)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Holwerd (gem. Westdongeradeel, Frl.), 11 september 1942

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
  • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980 (sinds 1973 lid van de Federatieve CDA)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • lid Gedeputeerde Staten (onder meer belast met agrarische zaken, verkeer en vervoer (vanaf 1987), cultuur en onderwijs) van Friesland (Fryslân), van 24 september 1986 tot april 1991
  • lid Gedeputeerde Staten (onder meer belast met agrarische zaken, verkeer en vervoer, openbare orde/veiligheid), vastgoed en algemeen bestuur (vanaf 1995) en onderwijs) van Friesland (Fryslân), van 1991 tot 12 april 1999
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 14 november 2000 tot 12 juni 2007

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/51)
  • voorzitter Stichting "Fryso Huys" (dressuursport Friese paarden), vanaf 1 mei 2007
  • lid ledenraad VU-vereniging, van 2012 tot 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
  • loco-Commissaris der Koningin in Friesland, van 1992 tot 1999
  • voorzitter vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 1 juli 2003 tot 12 juni 2007

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was gardenier (kleine boer)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.