Mr. M.M. (Mieke) van der Burg

foto Mr. M.M. (Mieke) van der Burg
Fotopersburo Dijkstra

Juriste in de PvdA-fractie, die zich behalve met justitie (civiel- en familierecht, rechtshulp) tijdens haar negenjarige Tweede Kamerlidmaatschap vooral bezighield met emancipatie en volkshuisvesting. Werkte als gemeenteambtenaar in Maarssen en Utrecht bij afdelingen op het terrein van de stadsvernieuwing. Voor zij Kamerlid werd op politiek gebied actief in de Rooie Vrouwen, waarvan zij ook (de laatste) voorzitter was. Was ondervoorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling. Pleitbezorger van erkenning van het homohuwelijk. Vond als Kamerlid de meeste bevrediging in wetgevende arbeid.

PvdA
in de periode 1989-1998: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Maria Martha (Mieke)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Almelo, 6 augustus 1945

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/12)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 november 1989 tot 17 mei 1994
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 juni 1994 tot 19 mei 1998
  • lid CGB (Commissie Gelijke Behandeling), van maart 2001 tot 1 juni 2003
  • ondervoorzitter CGB (Commissie Gelijke Behandeling), van 1 juni 2003 tot 1 juni 2009

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
  • hoofdredacteur "NESTOR", blad van Vereniging van Oud-Parlementariërs

vorige (2/12)
  • eindredacteur "NESTOR", blad van Vereniging van Oud-Parlementariërs
  • voorzitter VVR (Vereniging Vrouw en Recht), vanaf 2008

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/4)
  • lid Comité van Aanbeveling Behoud Hasseltse Kerk, vanaf 1998
  • lid Comité van Aanbeveling COC, vanaf 1998

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was woordvoerster emancipatiezaken, justitie (personen- en familierecht, burgerlijk recht, huurrecht) en volkshuisvesting van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder bezig met binnenlandse zaken en de socialevernieuwingsagenda.
 

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.