Ir. A. (Arie) de Jong

foto Ir. A. (Arie) de Jong

PvdA-Tweede Kamerlid en provinciebestuurder uit Leiden. Was als ambtenaar werkzaam op de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM. Daarnaast actief als bestuurder op cultureel gebied in Leiden, vervulde allerlei functies in de PvdA en was later commissaris bij woningcorporaties. Als Kamerlid met name deskundig en actief op het gebied van de volkshuisvesting. Tussen zijn twee periodes in de Tweede Kamer directeur op het kabinet voor Antilliaanse zaken. In 1999 kort gedeputeerde van Zuid-Holland, maar 'slachtoffer' van de Ceteco-affaire. Werkte daarna bij de provincie Utrecht en als strategisch adviseur.

PvdA
in de periode 1990-1998: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Arie (Arie)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Boskoop, 25 mei 1953

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/14)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juli 1990 tot 17 mei 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 september 1997 tot 19 mei 1998
 • strategisch adviseur en interim-manager POSG (P&O Service Professionals), van april 2009 tot maart 2016
 • zelfstandig ondernemer en strategisch adviseur, vanaf april 2016

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter commissie 'Niet-beschermd Erfgoed', Historische vereniging Oud Leiden, vanaf 2011
 • secretaris Vereniging Oud-Parlementariërs, vanaf oktober 2018

vorige (2/11)
 • voorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting "Antonius van Padua" te Noordwijkerhout, van oktober 2012 tot 2016
 • penningmeester Vereniging Oud-Parlementariërs, van oktober 2012 tot oktober 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid subcommissie Onderzoek besluitvorming volksgezondheid uit de vaste commissies voor Volksgezondheid en Rijksuitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 december 1993 tot mei 1994

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was in de periode 1990-1994 woordvoerder volkshuisvesting, luchtvaart, post en telecommunicatie van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met rijksuitgaven en zeevaart.
 • Was in de periode 1997-1998 woordvoerder organisatie van de sociale zekerheid, volkshuisvesting en economische zaken

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad in juli 1999 af als gedeputeerde van financiën vanwege de Ceteco-affaire. Zuid-Holland leende f 45 miljoen aan derden, onder meer aan het handelshuis Ceteco, dat niet in staat was dit geld terug te betalen. Het besluit om kasgeld te benutten voor speculaties was al 1995 door zijn voorganger genomen en was niet gemeld aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met De Jong namen ook Commissaris Leemhuis-Stout en de gedeputeerden Heijkoop en Wolf ontslag.
 • Lanceerde in maart 2006 samen met het PvdA-Statenlid Baruch een plan voor een nieuwe provinciale indeling van de Randstad

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.