Jhr. V.L. Vegelin van Claerbergen

Friese landjonker, provinciebestuurder, vrederechter en later grietman. Had zitting in de Notabelenvergadering in 1814 en was buitengewoon lid van de Staten-Generaal in 1815.

in de periode 1814-1815: lid notabelenvergadering, buitengewoon lid Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Valerius Lodewijk

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Ook wel vermeld als Vegilin van Claerbergen

geboorteplaats en -datum
Leeuwarden, 24 juli 1774

overlijdensplaats en -datum
Joure (grietenij Haskerland, Frl.), 14 juli 1844

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/8)

  • grietman van Haskerland, van 29 juni 1816 tot 1 december 1835 (ontslag op eigen verzoek)
  • lid Provinciale Staten van Friesland, van 5 juli 1831 tot juli 1843 (voor de Ridderschap)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

lid Ridderschap van Friesland

5.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Werd als grietman opgevolgd door zijn zoon
  • Zijn vader was officier

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 28 augustus 1814

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.