J.S.Tj. Camstra baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Friese landedelman en bestuurder. In 1814 lid van de Vergadering van Notabelen en in 1815 buitengewoon lid van de Staten-Generaal. Was daarna grietman van Wonseradeel.

in de periode 1814-1815: lid notabelenvergadering, buitengewoon lid Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Johan Sicco Tjalling

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rinsumageest (Frl.), 25 mei 1769

overlijdensplaats en -datum
Hichtum (grietenij Wonseradeel, Frl.), 7 maart 1829

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/10)

  • grietman van Wonseradeel, van 1816 tot 7 maart 1829
  • lid Provinciale Staten van Friesland, van 4 juli 1826 tot 7 maart 1829 (voor de landelijke stand, district Dronrijp)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

lid Ridderschap van Friesland

afgeleide functies, presidia etc.
lid commissie van eenentwintig voor de ontwerp-Grondwet (Staten-Generaal), van 9 augustus 1815 tot 14 augustus 1815

5.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Een broer van hem was gehuwd met een dochter van G.F. baron van Asbeck, Eerste Kamerlid
  • Zijn vader was grietman van Wonseradeel

predicaten/adellijke titels
  • baron, 28 augustus 1814

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.