G.H. (Geke) Faber

foto G.H. (Geke) Faber
Fotopersburo Dijkstra

PvdA-bewindsvrouwe en bestuurder, die vooral bekendheid kreeg als vooraanstaande Rooie Vrouw. Na burgemeester van Zeewolde te zijn geweest, werd zij tamelijk verrassend staatssecretaris van onder meer natuur in het tweede kabinet-Kok. Kon in die functie weinig voor elkaar krijgen en de Kamer oordeelde negatief over haar staatssecretariaat. Zij erkende na vier jaar zelf ook dat zij meer lokaal bestuurder dan landelijk politica was. Na haar aftreden enige tijd waarnemend burgemeester van Wageningen en van Den Helder en daarna negen jaar (2007-2016) burgemeester van Zaanstad.

PvdA
in de periode 1998-2002: staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Geesje Hendrika (Geke)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Graveland, 5 augustus 1952

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • burgemeester van Zeewolde, van 16 oktober 1990 tot 3 augustus 1998
 • staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (belast met onder meer natuur- en landschapsbeheer, visserij en voedselkwaliteit), van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
 • waarnemend burgemeester van Den Helder, van 18 oktober 2005 tot 15 juni 2007
 • burgemeester van Zaanstad, van 1 oktober 2007 tot 1 december 2016 (van 1 oktober tot 1 december 2016 formeel 'waarnemend')
 • eigenaar Faber & Werkman Beleidsadviseurs te Zandhuizen

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de aangelegenheden met betrekking tot gebiedsgericht natuur-, bos- en landschapsbeleid; 2. de aangelegenheden betreffende faunabeheer en openluchtrecreatie; 3. de aangelegenheden met betrekking tot het internationaal natuur- en bosbeleid; 4. de aangelegenheden betreffende het grond- en pachtbeleid; 5. de aangelegenheden met betrekking tot de visserij; 6. de voedings- en kwaliteitsaangelegenheden; 7. de veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden; 8. de aangelegenheden betreffende het gewasbeschermingsbeleid.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Vervangingsfonds en Participatiefonds, vanaf 1 januari 2018

vorige (2/24)
 • lid bestuur Nederlandse Rode Kruis
 • lid Politieonderwijsraad

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/6)
 • Bracht in 2002 samen met staatssecretaris Ybema de beleidsbrief Toerisme en recreatie uit
 • Bracht in 2002 samen met de ministers Pronk en Borst en de staatssecretarissen J.M. de Vries en Hoogervorst de beleidsnota 'Zicht op gezonde teelt" uit over het gewasbeschermingsbeleid (27.858)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/4)
 • Bracht in 2002 een wijziging (Stb. 236) van de Flora- en Faunawet tot stand over een verbod op drijfjachten. In zeer beperkte mate is drijven bij de jacht op wilde zwijnen nog toegestaan. (28.020)
 • Bracht in 2002 samen met de ministers Borst en Pronk een wijziging (Stb. 461) van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 tot stand ter implementatie van de biocidenrichtlijn. De richtlijn harmoniseert de procedures rond het op de markt brengen van biociden (niet-landbouwbestrijdingsmiddelen, zoals desinfecteermiddelen, verduurzamingsmiddelen, beschermingsmiddelen en middelen tegen ongedierte in de woonomgeving). (27.085)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Werd in 1996 na de herindeling in Drenthe gepasseerd voor een benoeming tot burgemeester in één van de nieuwgevormde gemeenten
 • Werd in juni 1999 ernstig bekritiseerd door de Tweede Kamer, omdat in Nederland te laat was gewaarschuwd voor de gevaren voor de volksgezondheid door Belgisch veevoer (kippenvlees) dat met dioxine was besmet. Een motie van afkeuring van de CDA'er Atsma, der ondertekend door Vos (GroenLinks) en Poppe (SP), werd echter verworpen. (dossier 26.577)
 • In juni 2004 werd zij als tweede op de voordracht gezet voor het burgemeesterschap van Delft. Een zeer kleine meerderheid van de Delftse gemeenteraad gaf de voorkeur aan de Haagse wethouder B. Verkerk (VVD).

uit de privésfeer
 • Haar echtgenoot, Hero Werkman, was gemeenteraadslid in Weststellingwerf
 • Vanwege het werk van haar vader verhuisde het gezin diverse malen
 • Komt uit een CHU-gezin

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.