J.M. (Josephine) Verspaget

foto J.M. (Josephine) Verspaget
bron: Fotobureau Dijkstra

Kunstminnend Tweede Kamerlid van de PvdA, die twaalf jaar woordvoerster ontwikkelingssamenwerking van haar fractie was. Voor haar Kamerlidmaatschap kortstondig wethouder van Zeist en secretaris van de Evert Vermeer Stichting, de aan de PvdA gelieerde stichting op het gebied van internationale solidariteit. Hield zich in de Kamer ook bezig met volkshuisvesting en cultuur. Geëngageerd pleitbezorger van onderdrukte volkeren en bevolkingsgroepen. Voorvechtster van de belangen van woonwagenbewoners en Roma-zigeneurs.

PvdA
in de periode 1986-1998: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Josephine Maria (Josephine)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Helmond, 25 januari 1946

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1975

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • medewerker Stichting Kunstmanagement (VBAK) te Utrecht, tot 3 juni 1986
  • lid gemeenteraad van Breda
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 19 mei 1998

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/15)
  • lid bestuur theater "Artemis" te 's-Hertogenbosch, van 1999 tot 2005
  • lid Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken AIV, van 1 januari 2006 tot 26 november 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 september 1990 tot mei 1994

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was woordvoerster ontwikkelingssamenwerking van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, met cultuur en met de problematiek van woonwagenbewoners en Roma en Sinti.
  • Interpelleerde op 15 november 1995 de ministers Wijers, Van Mierlo en Pronk over executies in Nigeria

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Volgde in augustus 1980 E.J. van Tellingen op als wethouder van Zeist, maar trad al na twee maanden af na een conflict met de gemeenteraad. Zij had tot ongenoegen van de VVD als wethouder vanaf het bordes van het gemeentehuis onderwijzers toegesproken, die op 1 oktober 1980 deelnamen aan een landelijke actiedag tegen het kabinetsbeleid. De gemeenteraad nam daarop een motie van afkeuring aan. De PvdA verdween mede door dit conflict enkele jaren uit het college van B&W van Zeist.
  • Tijdens een bezoek van een parlementaire delegatie in 1990 aan Zuid-Afrika kwam zij in aanvaring met Inkatha-leider Buthelezi, die haar verweet aan de leiband van het ANC te lopen

uit de privésfeer
Opgegroeid in een orthodox katholiek gezin

verkiezingen
  • Was in 1999 nummer acht op de PvdA-kanidatenlijst voor de Europese verkiezingen

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.