Prof.Dr. D.Th. (Dick) Kuiper

foto Prof.Dr. D.Th. (Dick) Kuiper
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Hoogleraar sociologie in de CDA-Eerste Kamerfractie. Was bestuurlijk actief in de ARJOS en de ARP (vicevoorzitter) en schreef zijn dissertatie over de onderlinge (familie)verbanden tussen de ARP-voormannen in de periode 1820-1930. In de Eerste Kamer woordvoerder hoger onderwijs en media. Scherp en alert liefhebber van het debat.

CDA
in de periode 1983-1995: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Dirk Theodoor (Dick)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 25 december 1938

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), van 1963 tot 10 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

 • decaan subfaculteit sociaal-culturele wetenschappen, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1976 tot 1979
 • hoogleraar algemene sociologie, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1 januari 1980 tot juni 2002 (na vervallen onderscheid lector/hoogleraar)
 • conrector Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1980 tot 1982
 • lid Eerste Kamer der Staten Generaal, van 13 september 1983 tot 13 juni 1995

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/3)
 • lid Raad van Toezicht NOS (Nederlandse Omroep Stichting), vanaf 1 september 1995 (nog in 2005)
 • secretaris Stichting 1991 (opgericht met het oog op de activiteiten rond het eeuwfeest van de Encycliek Rerum Novarum en het Christelijk Sociaal Congres)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Cultuur (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 23 juni 1987 tot 11 juni 1991

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder hoger onderwijs, wetenschapsbeleid en mediabeleid van de CDA-Eerste Kamerfractie. Was in 1992 woordvoerder bij het wetsvoorstel Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen.

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde in maart 1967 tot de zogenoemde "spijtstemmers". Dat waren enkele jonge, progressieve ARP-leden die het Centraal Comité per brief liet weten verontrust te zijn over de samenwerking met de VVD in het kabinet-De Jong.

uit de privésfeer
 • Gehuwd met een advocate
 • Zijn vader was tweede secretaris van de Amsterdamse afdeling van de Vereniging van christelijke handels- en kantoorbedienden.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.