J.A. (John) van Graafeiland R.A.

foto J.A. (John) van Graafeiland R.A.
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

In Amsterdam geboren VVD-Eerste Kamerlid en gemeentebestuurder. Aanvankelijk werkzaam in militaire functies en later accountant. Op politiek gebied actief in de gemeenteraad van Breda, waar hij wethouder werd. Nadien gedeputeerde van Noord-Brabant en veertien jaar burgemeester van Venlo. In de Eerste Kamer hield hij zich behalve met defensie ook bezig met Antilliaanse zaken. Veelzijdig en nauwgezet bestuurder. Na zijn politieke loopbaan partner in een groot accountantskantoor.

VVD
in de periode 1983-1999: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

John Adriaan (John)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 29 september 1937

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1969

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/10)

 • lid Gedeputeerde Staten (belast met provinciale financiën, personeelszaken en organisatie, algemene en juridische zaken en 1978-1982 bestuurlijke organisatie, en 1982-1984 toezicht op gemeenten) van Noord-Brabant, van 7 juni 1978 tot 16 december 1984
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 september 1983 tot 3 juni 1986
 • burgemeester van Venlo, van 16 december 1984 tot 1 januari 1998
 • lid Eerste Kamer der Staten Generaal, van 23 juni 1987 tot 8 juni 1999
 • partner bij accountantskantoor "Deloitte & Touche", vanaf 1 januari 1998

officiersrangen (2/4)
 • kapitein, van november 1966 tot mei 1969
 • (tijdelijk) majoor, van mei 1969 tot december 1971

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/22)
 • lid Raad van Toezicht Fontys Hogescholen
 • lid Commissie van Wijzen VVV Venlo

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Defensie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 5 oktober 1993 tot 8 juni 1999

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer bezig met defensie, financiën en Antilliaanse zaken

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Verloor in 1986 zijn Eerste Kamerzetel, omdat twee Drentse VVD-Statenleden (mevrouw P.A. Uildriks en de heer B. Ketelaar) bij de verkiezing van de Eerste Kamer te laat kwamen, en de volmachten achter slot lagen. Er hadden verschillende mededelingen gecirculeerd over het aanvangstijdstip (aanvankelijk 10.00 uur, later 09.00 uur).

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.