E.C. (Ernst) Bakker

foto E.C. (Ernst) Bakkervergrootglas

Eén van de strategen van D66, begiftigd met een groot politiek gevoel, handig en charmant. Vertrouweling van achtereenvolgende fractieleiders en lijsttrekkers. Kwam als woordvoeder van de fractie in de Haagse politiek. Werd na de door hem geleide succesvolle verkiezingscampagne van 1981 zelf Kamerlid. In 1990 werd hij lid van de Amsterdamse gemeenteraad en van 1992 tot 1998 was hij wethouder van onder meer cultuur. In die functie herstelde hij de relatie tussen Amsterdam en de schrijver Willem Frederik Hermans, die vanwege zijn bezoek aan het Zuid-Afrika van de apartheid, tien jaar lang ongewenst persoon in de hoofdstad was. Was in 1998-2011 burgemeester van Hilversum.


D66
in de periode 1981-1982: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Ernst Carel (Ernst)

personalia

geboorteplaats en -datum
Nijverdal (gem. Hellendoorn), 16 april 1946

overlijdensplaats en -datum
Hilversum, 8 februari 2014

levensbeschouwing
 • Gereformeerd (synodaal) (opgevoed)
 • geen godsdienst

partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

hoofdfuncties en beroepen

 • fractiemedewerker D'66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1971 tot 1978
 • assistent van J.C. Terlouw, fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1978 tot 1981
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 5 september 1978 tot 10 juni 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 16 september 1982
 • beleidsadviseur voor bestuurlijke contacten van Gedeputeerde Staten van Groningen, van 1983 tot 1992
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 1 mei 1990 tot 1 februari 1998
 • wethouder (van onderwijs, cultuur, jeugd, volksontwikkeling en bestuurlijke betrekkingen) van Amsterdam, van 15 april 1992 tot 12 april 1994
 • wethouder (van verkeer, milieu, cultuur en monumentenzorg) van Amsterdam, van 12 april 1994 tot 1 februari 1998
 • burgemeester van Hilversum, van 1 februari 1998 tot 1 juli 2011

partijpolitieke functies

 • lid redactie "De Democraat"
 • campagneleider D66, van 1974 tot 1990
 • lid stemadviescommissie D66 t.b.v. de samenstelling van kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen, van 1993 tot 1994

nevenfuncties

 • lid Bestuur 'De Werkschuit', Stichting voor Kunstzinnige Vorming, van 1979 tot 1981
 • lid Adviesraad Radio Amsterdam, van 1983 tot 1988
 • lid Adviesraad Radio Noord-Holland, van 1988 tot 1990
 • voorzitter Raad van Commissarissen Koninklijk Theater "Carré", van 1992 tot 1998
 • lid Bestuur Amsterdam Kunstenstad, van 1992 tot 1998
 • korpsbeheerder Politie Gooi- en Vechtstreek
 • voorzitter Regionale Brandweerorganisatie Gooi en Vechtstreek
 • lid Commissie Bijzonder Opsporing namens het Korpsbeheerdersberaad
 • lid Coördinatiecommissie Regionale Samenwerking Amsterdam
 • voorzitter Gewest Gooi- en Vechtstreek
 • voorzitter Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek
 • lid Algemeen Bestuur Kenniskring Amsterdam

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • lagere school te Nijverdal

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-a te Groningen

academische studie
 • Nederlands recht (niet voltooid), Rijksuniversiteit Utrecht
 • sociologie (niet voltooid), Universiteit van Amsterdam

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder andere bezig met binnenlandse zaken en verkeer en waterstaat

wetenswaardigheden

algemeen
 • Nam deel aan het lid Des-Indesberaad over toekomstige samenwerking van PvdA, VVD en D66
 • Stemde in mei 1982 in een fractievergadering tegen totstandkoming van een interimkabinet van CDA en D'66
 • Was als wethouder van verkeer in Amsterdam eerstverantwoordelijke voor het besluit om een Noord-Zuid-metroverbinding aan te leggen

uit de privésfeer
Zijn vader was huisarts in Nijverdal

woonplaats(en)/adres(sen)
Amsterdam, Frans van Mierisstraat 111, omstreeks 1981 en nog in 1996

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd

vader
J. Bakker, Jacob

moeder
E.M. van Setten, Everdina Maria

geboorteplaats en/of -datum
Coevorden, 24 november 1910

broers en zusters
5 broers, 1 zuster

beroep grootvader (moederskant)
broodbakker

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.