Drs. F.L.A.J. (Frans) Wolters

foto Drs. F.L.A.J. (Frans) Wolters
Fotopersburo Dijkstra

Een voor het grote publiek niet zo opvallend Limburgs CDA-Tweede Kamerlid, die echter wel vicefractievoorzitter werd en die op de achtergrond in zijn fractie een belangrijke rol speelde. Kwam uit een katholiek middenstandersgezin en werd wethouder in Venlo. In de Kamer specialist op het gebied van de volkshuisvesting. Hield zich ook bezig met sociale zaken en financiën. Was na zijn Kamerlidmaatschap een jaar waarnemend burgemeester van Horst en opnieuw wethouder van Venlo.

CDA
in de periode 1981-1998: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Franciscus Leonardus Antonius Johannes (Frans)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Venlo, 21 oktober 1943

overlijdensplaats en -datum
Venlo, 9 februari 2005

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van 1970 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

 • wethouder (van maatschappelijk werk, sociale zaken en volkshuisvesting; later financiën) van Venlo, van 3 september 1974 tot juni 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 19 mei 1998
 • waarnemend burgemeester van Horst, van 1 januari 2000 tot 1 januari 2001
 • wethouder (van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) van Venlo, van juli 2004 tot 9 februari 2005 (tevens locoburgemeester)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/9)

 • voorzitter Regioraad Noord- en Midden-Limburg, van november 2004 tot 9 februari 2005
 • president Oud-Limburgse Schuttersfederatie

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 april 1997 tot 19 mei 1998
 • voorzitter delegatie uit de commissie voor de Rijksuitgaven en de commissies voor Economische Zaken en Financiën voor onderzoek naar de technoleaseconstructie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van mei 1997 tot mei 1998

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder volkshuisvesting van de CDA-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder onder meer bezig met sociale zaken en financiën. Was in 1990-1994 woordvoerder sociale vernieuwing.
 • Bracht in 1987 samen met zijn fractiegenoten G.H. Terpstra en Gerritse een initiatiefwet tot stand tot verhoging van het percentage vakantiebijslag. (19.961)

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Versloeg in november 1989 bij de verkiezing van de vicefractievoorzitter Yvonne van Rooy met 30 tegen 18 stemmen
 • Werd in december 1995 als vicefractievoorzitter opgevolgd door Jaap de Hoop Scheffer, nadat een commissie van drie (Heerma, Deetman en De Hoop Scheffer) had geadviseerd het politiek gewicht van die functie te verzwaren

uit de privésfeer
 • Een oudere zus van hem was kloosterlinge
 • In 2005 is in Blerick een borstbeeld van hem onthuld
 • Zijn vader was eigenaar van een schoenenwinkel te Blerick

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.