M.B.M.J. (Thijs) van Vlijmen

foto M.B.M.J. (Thijs) van Vlijmen
bron: Foto Nick Morelis

Deskundige op het gebied van ruimtelijke ordening in de CDA-Tweede Kamerfractie. Was voor hij in de politiek kwam al actief op dat gebied als directeur van een adviesbureau voor binnenstadsproblemen en ruimtelijk ordening. Zoon van een ondernemer en zelf enige tijd directeur van een eau-de-cologne-fabriek. Kwam als 'rechtstreeks'-CDA-lid in de Kamer en werd voorzitter van de Tweede Kamercommissies voor Volkshuisvesting en voor Verkeer en Waterstaat. Hield zich ook bezig met defensie. Speelde verder als voorzitter van de bouwbegeleidingscommissie een belangrijke rol bij de nieuwbouw van de Tweede Kamer.

CDA
in de periode 1981-1994: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Mattheüs Bernardus Maria Joseph (Thijs)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bloemendaal, 7 september 1930

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl) (rechtstreeks lid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

 • directeur "Stichting Amsterdam City", Managementadviesbureau voor binnenstadsproblemen en ruimtelijk ordening, van 1972 tot 1981
 • lid gemeenteraad van Heemstede, van 1977 tot 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 17 mei 1994

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/5)
 • voorzitter Stichting Federatief Pensioenfonds, van 1995 tot 2006
 • voorzitter Nationaal Katholiek Thuisfront, van 1997 tot 2004

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 september 1989 tot 17 mei 1994
 • voorzitter Bouwbegeleidingscommissie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 oktober 1989 tot 17 mei 1994

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder verkeer en waterstaat, ruimtelijke ordening en defensie (materieelzaken, militaire oefenterreinen) van de CDA-Tweede Kamerfractie

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde in augustus 1981 tot de zestien CDA-fractieleden die alleen tegen het ontwerp-regeerakkoord tussen CDA, PvdA en D66 stemden, omdat fractievoorzitter Van Agt bij aanvaarding zou opstappen
 • Vergeleek in februari 1991 de fractie van GroenLinks met de NSB. Hij deed dat tijdens een Tweede Kamerdebat over Nederlandse deelname aan de strijd tegen het bewind-Saddam Hoessein, omdat hij vond dat het weigeren van steun 'landverraad' en 'laf' was. Kort daarop verklaarde hij schriftelijk dat hij te geëmotioneerd had gereageerd, zonder evenwel de strekking van zijn woorden terug te nemen. Later maakte hij GroenLinks alsnog zijn excuses. CDA-fractieleider Brinkman deed dat de dag na het debat ook in een door hem namens zijn fractie afgelegde verklaring.
 • Was in 1993 enkele keren fungerend Kamervoorzitter

uit de privésfeer
 • Zijn vader was directeur van de N.V. Eau de Colognefabriek "J.C. Boldoot". Hij overleed in 1946.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.