Drs. P.A. (Peter) Lankhorst

foto Drs. P.A. (Peter) Lankhorstvergrootglas

Gerespecteerd en veelzijdig Tweede Kamerlid voor de PPR en GroenLinks. Zette zich als Kamerlid vooral in voor drugsverslaafden, jongeren en etnische minderheden. Bracht een initiatiefwet tot stand over de vertegenwoordiging van leerlingen in schoolbesturen. Kwam als één van de eerste Kamerleden openlijk uit voor zijn homoseksualiteit. Was al op zijn 27ste gemeenteraadslid en werd later wethouder van een Amsterdamse deelgemeente.

PPR, GroenLinks
in de periode 1981-1994: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, politiek leider

voornamen (roepnaam)

Petrus Antonius (Peter)

personalia

geboorteplaats en -datum
Zwolle, 1 januari 1947

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek (opgevoed)

partij/stroming

partij(en)
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), van 1972 tot 16 februari 1991
 • GroenLinks, vanaf 24 november 1990

hoofdfuncties en beroepen

 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 3 september 1974 tot november 1980
 • ambtenaar afdeling jeugdzaken en volksontwikkeling, gemeente Amsterdam, van december 1980 tot mei 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 17 mei 1994
 • fractievoorzitter GroenLinks Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 april 1993 tot 4 mei 1994
 • lid raad deelgemeente Amsterdam-Bos en Lommer, van 12 april 1994 tot 14 april 1998
 • lid dagelijks bestuur (portefeuille maatschappelijke ontwikkeling) deelgemeente Bos en Lommer, van 12 april 1994 tot 14 april 1998
 • zelfstandig adviseur jeugdbeleid

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder volkshuisvesting, onderwijs, verkeer en waterstaat en (jeugd)welzijn van de PPR- en GroenLinks-fracties in de Tweede Kamer
 • Interpelleerde op 16 mei 1984 minister Rietkerk over infiltratie van buitenlandse inlichtingendiensten in de vredesbeweging
 • Interpelleerde op 22 mei 1984 samen met Andrée van Es (PSP) staatssecretaris Korte-van Hemel en minister Van den Broek over het beleid t.a.v. vluchtelingen uit Eritrea
 • Interpelleerde op 28 maart 1985 samen met Andrée van Es (PSP) de ministers Rietkerk en De Ruiter over activiteiten van de Militaire Inlichtingendienst t.a.v. de vredesbeweging
 • Was in 1985 woordvoerder in het tweede debat over het verslag van de RSV-Enquêtecommissie
 • Interpelleerde op 8 september 1987 samen met Louise Groenman (D66) staatssecretaris Van Houwelingen over een door de Koninklijke Marechaussee verricht onderzoek naar homoseksuele relaties van een in Soesterberg gelegen Amerikaanse militair
 • Diende in 1989 een initiatiefwetsvoorstel in waardoor een leerlingenstatuut in het middelbaar onderwijs verplicht werd gesteld. Dit voorstel werd in 1993 wet (Stb. 74). Liet zich bij de verdediging van de wetsvoorstel in het parlement bijstaan door enkele leerlingen. (21.259)
 • Was in 1988 woordvoerder in het debat over de uitkomst van de enquête naar de paspoortkwestie

wetenswaardigheden

woonplaats
Amsterdam

publicaties/bronnen

publicaties
 • "De Derde Weg" (afstudeerscriptie)
 • "Bezitswoningbeheer, een nieuwe vorm van wonen" (met anderen)

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.