Ing. H. (Henk) Veldhoen

foto Ing. H. (Henk) Veldhoen

Uit de Hoekse Waard afkomstige microbioloog in de PvdA-Tweede Kamerfractie die zich tot een gewaardeerde milieuspecialist ontwikkelde. Was nauw betrokken bij de problematiek van gifwijken zoals die in Lekkerkerk, en maakte zich sterk voor financiële compensatie van de gedupeerden. Was aan het einde van zijn loopbaan als Kamerlid een jaar voorzitter van de Kamercommissie voor milieubeheer. Hield zich ook bezig met wetenschapsbeleid.

PvdA
in de periode 1980-1989: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Hendrik (Henk)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Heinenoord, 22 augustus 1944

overlijdensplaats en -datum
Puttershoek (gem. Binnenmaas, Z.H.), 7 februari 1996

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1966

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

  • lid gemeenteraad van Maasdam (Z.H.), van 3 september 1974 tot 5 februari 1980
  • wethouder van Maasdam (Z.H.), van 5 september 1978 tot 5 februari 1980
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 februari 1980 tot 10 juni 1981
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1981 tot 14 september 1989

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/4)

  • lid raad van toezicht TNO, omstreeks oktober 1986 en nog in april 1989
  • lid bestuur hengelsportvereniging "Blijf Sportief", omstreeks april 1989

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Milieubeheer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 februari 1988 tot 1 mei 1989

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
  • Interpelleerde op 20 september 1984 minister Winsemius over de voorgenomen vergunningverlening om besmette baggerspecie uit de regio Moerdijk te dumpen
  • Interpelleerde op 12 februari 1986 samen met zijn fractiegenoot Castricum minister Smit-Kroes over uitlatingen van de minister van VROM over het verkeers- en vervoersbeleid

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Was in 1970 met 25 jaar het jongste Statenlid van het land
  • Hij stelde zich in 1989 om gezondheidsredenen niet herkiesbaar voor de Tweede Kamer

uit de privésfeer
Zijn vader was eigenaar van een groentewinkel

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.