H. (Heine) Keuning

foto H. (Heine) Keuning

Friese gepensioneerde onderwijzer (schoolhoofd) die twee jaar Tweede Kamerlid voor de PvdA was. Kwam vrij onverwacht tussentijds in de Kamer, nadat een hoger geplaatste kandidaat haar benoeming niet aannam. Was bij zijn benoeming 61 jaar. Eerder twaalf jaar fractievoorzitter van de PvdA-fractie in de Friese Staten. In de Kamer een bescheiden woordvoerder onderwijs.

PvdA
in de periode 1979-1981: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Heine (Heine)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Drachtstercompagnie (gem. Smallingerland), 17 september 1918

overlijdensplaats en -datum
Rottevalle (gem. Smallingerland), 8 februari 2005

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • hoofdonderwijzer, Openbare lagere school te Rottevalle, van januari 1953 tot 1 juli 1978 (vervroegd pensioen)
  • lid Provinciale Staten van Friesland, van 2 juni 1966 tot 7 juni 1978
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 augustus 1979 tot 10 juni 1981

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/4)

  • lid bestuur "Fryske Utjefte Founs"
  • hoofdredacteur Friestalig tijdschrift "De Stiennen man"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Tweede Kamer hoofdzakelijk bezig met onderwijs. Sprak alleen bij een debat over schoolbegeleiding en bij de behandeling van een wijziging van de Lager-Onderwijswet 1920.

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd Tweede Kamerlid nadat Irma van der Wal-Pabst, die hoger op de kandidatenlijst stond, had bedankt voor een benoeming. Mevrouw Van der Wal was van oorsprong Duitse en zij vreesde dat dit tot gevoeligheden kon leiding, met name bij de afwikkeling van de kwestie-Aantjes.

uit de privésfeer
  • Was als onderwijzer betrokken bij de eerste tweetalige (Fries en Nederlands) proefscholen
  • Hij schreef Friestalige liedjes
  • Weigerde op zijn zestigste verjaardag een koninklijke onderscheiding

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.