Mr. J. (Jan) Buikema

foto Mr. J. (Jan) Buikema

Uit de ARP afkomstig CDA-Tweede Kamerlid dat tot de linkervleugel van zijn fractie behoorde. Tegenstander van plaatsing van kruisraketten in Nederland en voorstander van een olieboycot van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Hield zich in de Kamer vooral bezig met justitie-aangelegenheden. Deskundige op het gebied van het sociaal recht, die zich als Kamerlid vooral ontpopte als een gedegen wetgevingsjurist. Was voor en na zijn Kamerlidmaatschap ambtenarenrechter.

CDA
in de periode 1979-1985: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Jan (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hoogeveen, 14 juli 1944

overlijdensplaats en -datum
Assen, 27 september 2008

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
  • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 augustus 1979 tot 10 juni 1981
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1981 tot 16 september 1982
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 november 1982 tot 1 september 1985
  • ondervoorzitter Raad van Beroep/Ambtenarengerecht te Zwolle, van 1 september 1985 tot 1994
  • rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te Almelo, vanaf 10 december 1985

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

lid deputaten Kerk en bedrijfsleven, Synode Gereformeerde Kerken, omstreeks november 1983 en nog in oktober 1984

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was justitie-woordvoerder van de CDA-Tweede Kamerfractie (onder andere asiel- en vreemdelingenbeleid, Wet vermogenssancties, Advocatenwet, rechtsbijstand, strafvordering, rechtshandhaving en gevangeniswezen). Hield zich verder onder meer bezig met politie-aangelegenheden, inkomensbeleid en sociale zekerheid, fraudebestrijding, minderhedenbeleid en regionaal-economisch beleid (Twente, Oost-Nederland).

opvallend stemgedrag (0/11)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.