M. (Marijke) Wuthrich-van der Vlist

foto M. (Marijke) Wuthrich-van der Vlist

Dochter van een Utrechtse wethouder die ruim drie jaar Tweede Kamerlid voor de PvdA was. Was daarvoor vooral actief in de vrouwenbeweging en bij de Rooie Vrouwen. Hield zich als Kamerlid hoofdzakelijk bezig met het emancipatiebeleid. In de periode dat zij in de Kamer zat één van de minder opvallende PvdA-leden. Wist zich in de fractie onvoldoende een positie te verwerven en zag in 1981 teleurgesteld af van een tweede periode als Kamerlid.

PvdA
in de periode 1978-1981: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Marijke (Marijke)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
M. van der Vlist

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 24 mei 1929

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 4 februari 2007

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • beroepskeuze-adviseur, van 1965 tot 1970
  • zonder beroep, van 1970 tot september 1978
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 september 1978 tot 10 juni 1981

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/6)

  • voorzitter COSBO (Centraal Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenbonden), vanaf 1988
  • lid hoofdbestuur ANBO (Algemene Nederlandse Bond van Ouderen), vanaf 1990

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met emancipatie-aangelegenheden en daarnaast met defensiepersoneel en sport

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd in juni 1978 gekozen tot gemeenteraadslid in Amsterdam, maar nam daarin geen zitting

uit de privésfeer
  • Haar echtgenoot was geboren in Soekaboemi (Ned.-Indië)
  • Haar vader was beroepskeuze-adviseur en wethouder van o.a. personeelszaken en onderwijs van Utrecht (1946-1970). Haar moeder was directie-secretaresse.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.