J.J.W. (Jan-Willem) van Waning MA

foto J.J.W. (Jan-Willem) van Waning MAvergrootglas

Tot 'watermanager' getransformeerde marineman in de D66-Tweede Kamerfractie tijdens Paars I. Was onderzeebootcommandant, marinecommandant van Den Helder, marineattaché in de VS en planner bij de Defensiestaf. Nadien werkzaam bij onder meer DAF en Clingendael. Aanvankelijk politiek actief bij DS'70. Trad als Kamerlid minder voor het voetlicht dan op grond van zijn cv en opleiding had mogen worden verwacht. Dat kwam mede omdat hij van de fractieleiding vanwege mogelijke 'belangenverstrengeling' geen defensiewoordvoerder mocht worden. Maakte zich wel verdienstelijk op het gebied van het watermanagement, scheepvaart en (een milieuvriendelijker) visserijbeleid.

D66
in de periode 1994-1998: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Jacob Jan Willem (Jan-Willem)

personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 12 februari 1938

partij/stroming

partij(en)
 • DS'70 (Democratisch-Socialisten 1970), van 1972 tot 1980
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), van 1980 tot 1982
 • D'66 (Democraten 1966), van 1982 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

hoofdfuncties en beroepen

 • jongste officier onderzeebootjager Hr.Ms. "Gelderland", van 1 augustus 1959 tot 1 augustus 1960
 • diverse, vnl. varende, functies bij de Onderzeedienst, van 1 augustus 1960 tot 12 februari 1973
 • commandant Hr.Ms. "Zeehond", van 1 augustus 1971 tot 12 februari 1973
 • strategisch planner bij Marinestaf, belast met politiek-militaire zaken, van 1 oktober 1973 tot 1 juni 1975
 • strategisch planner bij Defensiestaf, belast met operationele materieelszaken en Europese veiligheid, van 1 juni 1975 tot 1 april 1977
 • eerste officier onderzeebootjager Hr.Ms. "Amsterdam", van 1 april 1977 tot 1 mei 1978
 • plaatsvervangend hoofd Marinevoorlichting, van 1 mei 1978 tot 1 oktober 1979
 • militair attaché te Wasinghton D.C., van 1 november 1979 tot 1 augustus 1983
 • strategisch planner bij Defensiestaf, belast met nucleair/strategische zaken, van 1 augustus 1983 tot 1 november 1986
 • marinecommandant ("Commandant Maritieme Middelen"), tevens Rijkshavenmeester Den Helder, van 1 juni 1986 tot 1 februari 1989
 • als kapitein ter zee met functioneel leeftijdsontslag, 1 maart 1989
 • strategisch planner ("Business Intelligence Manager") N.V. DAF (Van Doorne's Automobiel Fabriek), van 6 maart 1989 tot 1 juni 1991
 • senior adviseur van Geoplan (milieu-educatie), van 1 november 1991 tot 1 mei 1993
 • senior adviseur Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael", van 1 oktober 1991 tot 1 september 1993
 • directeur/vennoot VWB Adviesbureau Vof, van 10 februari 1988 tot 1 september 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 augustus 1994 tot 19 mei 1998

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder maritieme zaken, natte waterstaat, zeescheepvaart, visserij, en veteranenbeleid en oorlogsgetroffenen van de D66-fractie in de Tweede Kamer. Was tevens fractiecoördinator Europese zaken.
 • Zette zich onder meer in voor het beschermen van landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden bij waterkeringen, voor invoering van een verwijderingsbijdrage sloop- en bouwafval, voor behoud van werkgelegenheid in de scheepvaart en voor duurzame visserij en viswelzijn.

aangemelde gegevens

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was officier van zeedienst Koninklijke Marine (laatste rang: commandeur titulair), regerings-contactcommissaris van de Rijnvaart en president-directeur Rotterdams Rijnvaart bedrijf
 • Zijn grootvader was burgemeester van Ouderkerk aan den IJssel

woonplaats
's-Gravenhage

publicaties/bronnen

publicaties
 • "De Onderzeedienst in de Tweede Wereldoorlog", in: gedenkboek "De Nederlandse Onderzeedienst 1906-1966" (1966)
 • artikelen in "Marineblad" en "Ons Zeewezen"

literatuur/documentatie
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)
 • persoonsgegevens en informatie over Kamerlidmaatschap ter beschikking gesteld door J.J.W. van Waning 20-11-1994, 1-9-1997 en 24-08-2005 (uitgebreide informatiemap)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.