Mr. G.J.W. (Gerritjan) van Oven

foto Mr. G.J.W. (Gerritjan) van Oven
Fotopersburo Dijkstra

Telg van een familie van vooraanstaande juristen, die (met een onderbreking van een half jaar) bijna negen jaar Tweede Kamerlid voor de PvdA was. Was aanvankelijk actief in de PPR. Doorliep een loopbaan bij de rechterlijke macht en werd uiteindelijk advocaat-generaal van het Hof van de Nederlandse Antillen en Curaçao. In zijn fractie en de Kamer gewaardeerd vanwege zijn gedegen juridische kennis en zijn bezadigde oordeel. Hield zich in de Tweede Kamer behalve met justitie ook bezig met Europese zaken. Was later rechter in Den Haag.

PvdA
in de periode 1994-2003: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Gerrit Johan Willem (Gerritjan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 3 juni 1948

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), tot 1983
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1984

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 23 mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 september 2002 tot 30 januari 2003
 • adviseur van de regering Georgië over hervorming en modernisering van de rechterlijke organisatie, opleiding van gerechtelijke ambtenaren en bevordering van de rechterlijke onafhankelijkheid, van augustus 2004 tot 2005
 • raadsheer Gerechtshof te 's-Gravenhage, van 1 oktober 2005 tot 1 juli 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Commissie-Meijers (subcommissie strafrecht), vanaf 1 januari 2006
 • redaceur "NESTOR", blad van Vereniging van Oud-Parlementariërs

vorige (2/3)
 • voorzitter HOM (Humanistisch Overleg Mensenrechten), vanaf 1 september 1997 (nog in 2002)
 • lid bestuur Stichting Exodus te Leiden, vanaf 1 januari 2001 (nog in 2002)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 17 september 1997 tot 22 september 1998
 • ondervoorzitter algemene commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 september 1998 tot 23 mei 2002

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Interpelleerde op 23 september 1999 staatssecretaris G.M. de Vries over de Curaçaose strafgevangenis Koraal Specht (26.827)
 • Diende in 2000 een initiatiefwetsvoorstel in over het laten vervallen van de in het Statuut van het Koninkrijk opgenomen mogelijkheid om een AMvB uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe. (27.570)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

verkiezingen
 • Stond in 1977 bij de Tweede Kamerverkiezingen op 16e (onverkiesbare) plaats op de PPR-kandidatenlijst en in 1981 op de zevende plaats

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.