Mr. M.E. (Marbeth) Bierman-Beukema toe Water

foto Mr. M.E. (Marbeth) Bierman-Beukema toe Water
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Vriendelijk, maar vasthoudend VVD-Eerste Kamerlid dat kon bogen op een rijke politieke en ambtelijke ervaring. Was onder meer wethouder in Heemstede, directeur Interbestuurlijke betrekkingen en informatievoorziening op het ministerie van Binnenlandse Zaken en regionaal inspecteur milieuhygiëne. Daarnaast bekleedde zij functies op het gebied van het energiebeleid. Was voorzitter van de vaste commissie voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en (tweede) ondervoorzitter van de Kamer. In die functie speelde zij een belangrijke rol bij een interne reorganisatie van de ambtelijke dienst van de Senaat. Hield zich ook bezig met verkeer en waterstaat.

VVD
in de periode 1999-2007: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Maragrita Elisabeth (Marbeth)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 11 maart 1943

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1969

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • regionaal inspecteur milieuhygiëne Zuid-Holland, van 1 maart 1988 tot 1 maart 1995
  • directeur IBI (Interbestuurlijke betrekkingen en informatievoorziening), ministerie van Binnenlandse Zaken (sinds 1998 en Koninkrijksrelaties), van 1 maart 1995 tot 1 april 1999
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 12 juni 2007

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/11)
  • adviseur Nationale Conventie (staatkundige vernieuwing), van januari 2006 tot november 2006
  • lid bestuur Stichting "Publiek Domein"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
  • lid Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 24 juni 2003 tot 12 juni 2007
  • voorzitter vaste commissie voor Volkshuisvesting (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 1 juli 2003 tot 12 juni 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Haar vader was ridder vierde klasse MWO

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.