Dr. P.C.E. (Peter) van Wijmen

foto Dr. P.C.E. (Peter) van Wijmen
bron: Fotobureau Dijkstra

Bredase hoogleraarszoon en advocaat, die vier jaar Tweede Kamerlid voor het CDA was en daarna staatsraad in buitengewone dienst. Bekleedde diverse functies op het gebied van volkshuisvesting en natuurbehoud en was kantonrechter-plaatsvervanger. Was tevens hoogleraar natuurbeschermingsrecht in Tilburg. In de Tweede Kamer hield hij zich bezig met justitie, volkshuisvesting, staatsrecht en milieu en sprak hij met gezag over het ruimtelijke-ordeningsrecht en natuurbescherming. Maakte verder deel uit van de commissie voor de verzoekschriften.

CDA
in de periode 1998-2006: lid Tweede Kamer, staatsraad in buitengewone dienst

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Peter Cornelis Evert (Peter)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Ginneken en Bavel (N.Br.), 1 september 1938

overlijdensplaats en -datum
Breda, 8 juni 2015

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
  • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen

  • advocaat (lid maatschap advocatenkantoor "Van Wijmen Nouwen" te Breda, van 23 augustus 1962 tot 1 juli 1998
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 23 mei 2002
  • hoogleraar natuurbeschermingsrecht, Katholieke Universiteit Brabant (thans Universiteit van Tilburg) te Tilburg, van januari 2001 tot 2008
  • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 1 november 2002 tot 1 november 2006

5.

Nevenfuncties (2/31)

  • voorzitter Commissie Advocatuur in het Nederlandse rechtsbestel, vanaf mei 2005
  • voorzitter Raad voor het Landelijk Gebied, vanaf 19 januari 2006

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
  • Diende in 2000 samen met zijn fractiegenote Clemence Ross-Van Dorp een initiatiefwetsvoorstel in over overerving van adellijke titels in vrouwelijke lijn. Dit voorstel werd in mei 2002 ingetrokken. (27.074)
  • Diende in 2001 samen met Staf Depla (PvdA) en Francisca Ravestein (D66) een initiatiefwetsvoorstel in om gemeenten meer mogelijkheden te geven om ontwijking van de Wet voorkeursrecht gemeenten bij verwerving van grond tegen te gaan. Dit voorstel werd in 2002 wet (Stb. 326). (27.750)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was hoogleraar

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.