E. (Els) Meijer

foto E. (Els) Meijer
bron: Fotobureau Dijkstra

Ambassadeursdochter die als VVD-Tweede Kamerlid veel persoonlijke belangstelling toonde voor mensen aan 'de onderkant' van de samenleving. Voor zij in de Tweede Kamer kwam, organiseerde zij zelfstandig kunstevenementen in binnen- en buitenland en was zij lid van de gemeenteraad van Deventer. Zij vroeg als Kamerlid met name aandacht voor het ouderen, gehandicapten, ex-dwangarbeiders, jongeren en dak- en thuislozen, en hield zich verder bezig met het homobeleid, thuiszorg en buurtwerk.

VVD
in de periode 1998-2002: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Elisabeth (Els)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 14 januari 1948

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1993 (lidmaatschap inmiddels beëindigd)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 augustus 1998 tot 23 mei 2002
  • projectdirecteur "De Nieuwe Kans" (pilot campus risicojongeren), van september 2007 tot april 2012
  • directeur Stichting "De Nieuwe Kans", van april 2012 tot 2014

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
  • dagvoorzitter diverse conferenties en symposia

vorige (2/15)
  • lid bestuur LSA (Landelijk samenwerkingsverband aandachtswijken)
  • consultant/adviseur CoAct Consult, maatschap voor beleids- en organisatie-ontwikkeling (welzijns/jeugdbeleid)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met volksgezondheid en welzijn (onder andere ouderenbeleid, verpleeghuis en verzorgingshuiszorg, terminale en palliatieve zorg, thuiszorg, patiëntenzorg, kraamzorg, buitenschoolse opvang, dak- en thuislozen, verslavingsopvang, huiselijk geweld, kinderopvang, homobeleid), Wet gelijke behandeling, emancipatie (rol van de vrouw in de krijgsmacht).

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Haar vader was ambassadeur bij de Verenigde Naties, de EG en in Oslo en Washington
  • Is gehuwd met een zoon van oud-VVD-voorman Edzo Toxopeus

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.