Mr. M. Wiardi Beckman

Amsterdamse rechter en gemeenteraadslid die in het kabinet-Van der Brugghen ruim een jaar minister voor Hervormde Eredienst was. Studeerde zowel rechten als theologie. Bedong bij zijn benoeming tot minister dat hij na zijn ontslag staatsraad zou worden. Werd in 1862 als zodanig herbenoemd toen de nieuwe Wet op de Raad van State van kracht werd.

conservatief
in de periode 1857-1863: minister, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Meindert

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Voegde Wiardi, de achternaam van zijn grootmoeder van moederszijde, aan de familienaam Beckman

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 16 januari 1795

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 8 april 1863

3.

Partij/stroming

stroming(en)
  • conservatief
  • lid Kiezers-Vereeniging te Amsterdam
  • lid kiesvereniging "Nederland en Oranje"

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 15 oktober 1851 tot 19 januari 1857
  • minister voor de Zaken van de Hervormde en andere Erediensten, behalve die der Rooms-Katholieke, van 19 januari 1857 tot 18 maart 1858
  • lid Raad van State, van 18 maart 1858 tot 8 april 1863 (benoemd bij K.B. van 12 maart 1858; tussentijds ontbonden op 1 juli 1862)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

  • lid curatorium Atheneum Illustre te Amsterdam
  • redacteur politieke weekblad "de Waarnemer", van 30 oktober 1847 tot maart 1848

afgeleide functies, presidia etc.
lid afdeling justitie (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon
  • Als opvolger van Van Rappard in het kabinet-Van der Brugghen had hij werkzaam aandeel in samenstelling Lager-Onderwijswet van 1857

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd in 1851 als eerste aanbevolen voor benoeming in de Hoge Raad, maar niet benoemd

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.