Mr. M. Wiardi Beckman

Amsterdamse rechter en gemeenteraadslid die in het kabinet-Van der Brugghen ruim een jaar minister voor Hervormde Eredienst was. Studeerde zowel rechten als theologie. Bedong bij zijn benoeming tot minister dat hij na zijn ontslag staatsraad zou worden. Werd in 1862 als zodanig herbenoemd toen de nieuwe Wet op de Raad van State van kracht werd.

conservatief
in de periode 1857-1863: minister, lid Raad van State

voornaam

Meindert

personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Voegde Wiardi, de achternaam van zijn grootmoeder van moederszijde, aan de familienaam Beckman

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 16 januari 1795

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 8 april 1863

levensbeschouwing
Nederlands Hervormd

partij/stroming

stroming(en)
 • conservatief
 • lid Kiezers-Vereeniging te Amsterdam
 • lid kiesvereniging "Nederland en Oranje"

hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat te Amsterdam, van 1819 tot 1 oktober 1838
 • rechter Arrondissmentsrechtbank te Amsterdam, van 1 oktober 1838 tot 1 januari 1842
 • raadsheer Provinciaal Gerechtshof te Haarlem, van 1 januari 1842 tot 19 januari 1857
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 15 oktober 1851 tot 19 januari 1857
 • minister voor de Zaken van de Hervormde en andere Erediensten, behalve die der Rooms-Katholieke, van 19 januari 1857 tot 18 maart 1858
 • lid Raad van State, van 18 maart 1858 tot 8 april 1863 (benoemd bij K.B. van 12 maart 1858; tussentijds ontbonden op 1 juli 1862)

nevenfuncties

 • buitengewoon lid hoofdbestuur Nederlandsch Genootschap tot zedelijke verbetering van Gevangenen
 • lid curatorium Atheneum Illustre te Amsterdam
 • redacteur politieke weekblad "de Waarnemer", van 30 oktober 1847 tot maart 1848

afgeleide functies, presidia etc.
lid afdeling justitie (Raad van State)

opleiding

academische studie
 • theologie en letteren, Atheneum Illustre te Amsterdam, vanaf 1811
 • rechten, Atheneum Illustre te Amsterdam, van 1814 tot 1817
 • theologie (niet voltooid), Hogeschool te Utrecht
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op stellingen), Hogeschool te Utrecht, tot 19 december 1819

activiteiten

als bewindspersoon
 • Als opvolger van Van Rappard in het kabinet-Van der Brugghen had hij werkzaam aandeel in samenstelling Lager-Onderwijswet van 1857

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1851 als eerste aanbevolen voor benoeming in de Hoge Raad, maar niet benoemd

uit de privésfeer
Zijn vader was koopman

woonplaats(en)/adres(sen)
Amsterdam, Prinsengracht

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1857

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 271
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd te Wageningen, 6 augustus 1830 (echtgenote overleden 4 september 1835)
 • gehuwd (tweede huwelijk) te Amsterdam, 4 januari 1838 (echtgenote overleden 13 mei 1838)
 • gehuwd (derde huwelijk) te Rijswijk, 24 juni 1841

echtgeno(o)t(e)/partner
J.W. van Daalen, Johanna Wilhelmina

2e echtgeno(o)t(e)/partner
A. van Daalen, Alida

3e echtgeno(o)t(e)/partner
A. Wijna Kuyper, Agneta

vader
C.F.G. Beckman, Carel Ferdinand Günther

geboorteplaats en/of -datum
Wildervank (Gr.), 22 december 1768

moeder
W. Koning, Wilhelmina

geboorteplaats en/of -datum
Delfzijl, 11 september 1769

familierelaties

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.