Mr.Dr. S. Vissering

foto Mr.Dr. S. Vissering
bron: Gemeentearchief Den Haag

Liberaal econoom en minister van Financiën in het kabinet-Van Lynden van Sandenburg. Aanvankelijk journalist. Volgde in 1850 Thorbecke in Leiden op als hoogleraar. Schreef een handboek over economie. Voorstander van vrijhandel en directe belastingen. Was als minister op wetgevend gebied weinig succesvol, omdat hij geen goede debater was. Na een mislukte poging een rentewet tot stand te brengen, trad hij af. Hoffelijk, erudiet man, die meer docent dan politicus was.

liberaal
in de periode 1879-1881: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Simon

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 23 juni 1818

overlijdensplaats en -datum
Ellecom (gem. Rheden, Gld.), 22 augustus 1888

begraafplaats en -datum
Warmond, 26 augustus 1888

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/5)

 • hoofdredacteur "Amsterdamsche Courant", het officiële orgaan van de gemeente Amsterdam, van 1 januari 1847 tot oktober 1848
 • advocaat te Amsterdam, van oktober 1848 tot januari 1850
 • hoogleraar rechtsgeleerdheid, staathuishoudkunde en diplomatieke geschiedenis, Hogeschool (vanaf 1874 Rijksuniversiteit) te Leiden, van 20 januari 1850 tot 20 augustus 1879
 • minister van Financiën, van 20 augustus 1879 tot 13 juni 1881

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/11)

 • voorzitter "Vereniging voor de Statistiek in Nederland", vanaf 1876 (oprichter)
 • lid College van Curatoren Rijksuniversiteit Leiden, van 21 februari 1882 tot 26 augustus 1888

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Hem was als minister de opdracht verstrekt om het belastingstelsel te verbeteren in verband met de zeer ongunstige toestand van 's lands financiën, maar hij slaagde daar niet in. Trok in 1881 na amendering zijn wetsvoorstel inzake invoering van een rentebelasting in.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1880 de Wet tot invoering van een Postspaarbank tot stand. Hierdoor kwam er naast de particuliere banken een rijksbank, die zich vooral richtte op kleine spaarders.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad als minister af na een kort ziekteverlof

uit de privésfeer (3/7)
 • Behalve voor economie had hij ook grote interesse voor statistiek
 • Zijn moeder overleed op 29 maart 1821. Zijn in Groningen geboren stiefmoeder had dezelfde naam als zijn moeder.
 • Een zoon van hem was president van de Nederlandse Bank

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • "Ernst" (pseudoniem als artikelschrijver)
 • "Simon Piscatorius" (pseudoniem als artikelschrijver)
 • S.V. (pseudoniem als artikelschrijver)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.