W.F. Pop

foto W.F. Pop
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank ministerie van Defensie

Officier die als luitenant-generaal in 1918 werd belast met de waarneming van het Opperbevel van Land- en Zeemacht. Als minister in het eerste kabinet-Ruijs de Beerenbrouck kwam hij met een voorstel voor een Dienstplichtwet, waardoor de duur van de eerste oefening zou worden bekort en er een kernleger zou komen. Verzet in de Kamer tegen dit 'poppenleger' leidde ertoe dat er al na een jaar een einde kwam aan zijn ministerschap.

partijloos
in de periode 1920-1921: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Willem Frederik

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 14 juni 1858

overlijdensplaats en -datum
Voorburg, 24 juli 1931

2.

Partij/stroming

partij(en)
partijloos

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/15)

 • commandant, tweede divisie veldleger, van 1 februari 1914 tot 16 maart 1916
 • sous-chef van de Generale Staf, van 16 maart 1916 tot 11 november 1918
 • waarnemend opperbevelhebber van land- en zeemacht, van 11 november 1918 tot 15 november 1919
 • Chef van de Generale Staf, van 7 december 1918 tot 31 maart 1920
 • minister van Oorlog, van 31 maart 1920 tot 28 juli 1921
 • minister van Marine, van 31 maart 1920 tot 28 juli 1921

officiersrangen (4/8)
 • luitenant-kolonel der artillerie, van 1 februari 1908 tot 1 december 1911
 • kolonel der Generale Staf, van 1 december 1911 tot 1 december 1914
 • generaal-majoor der Generale Staf, van 1 december 1914 tot 16 maart 1918
 • luitenant-generaal der Generale Staf, vanaf 16 maart 1918

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/5)

 • voorzitter Staatscommissie inzake verlaging van de rijksuitgaven (bezuingingscommissie-Pop), van 1 juli 1925 tot 24 juli 1931 (voortzetting Bezuinigingscommissie-Rink)
 • lid hoofdbestuuur Volksbond tegen drankmisbruik

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Diende in 1921 een wetsvoorstel in tot vervanging van de Militiewet 1912. Via deze (ontwerp-)Dienstplichtwet werd de scheiding afgeschaft tussen militie, landweer en landstorm en de duur van de eerste oefening drastisch beperkt. Voorts zou er een onderscheid worden gemaakt tussen kerntroepen (13.000 man), die de volle oefeningstijd zouden dienen en reservetroepen (10.000 man) met een beperkte plaatselijke oefening. Het wetsvoorstel werd later ingetrokken.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1920 - in afwachting van een nieuwe Dienstplichtwet - een wetje tot stand waardoor de lichting 1921 slechts 13.000 dienstplichtigen zou omvatten en het kazerneverblijf werd verkort.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Artikel 27 van het door hem verdedigde wetsvoorstel inzake de dienstplicht kreeg slechts de steun van de R.K. en de Vrijheidsbond, nadat een amendement-Van Veen/De Monté verLoren was verworpen om de gehele lichting uit 23.000 man te laten bestaan met een oefentijd van vijf maanden. Ten gevolge van deze nederlaag diende het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck op 16 juni 1921 zijn ontslag in.
 • In het na zes weken gereconstrueerde kabinet-Ruijs was Pop één van de twee ministers die niet terugkeerden

uit de privésfeer
 • Zijn broer, Gerrit Jacob Christiaan Andries Pop, was in 1901 verliezend Tweede Kamerkandidaat in het district 's-Gravenhage III

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
H.L. Zwitzer, "Pop, Willem Frederik (1858-1931)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 461

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.