Dr. H.C.J.H. (Henri) Gelissen

foto Dr. H.C.J.H. (Henri) Gelissen
bron: Persoonlijkheden

Limburgse scheikundige, ondernemer en hoogleraar, die tegen de zin van zijn partij en de bevriende Kamerfractie in 1935 Steenberghe opvolgde als minister van Economische Zaken in het tweede kabinet-Colijn. Bracht in de betrekkelijk korte tijd dat hij minister was wel enkele wetten tot stand, zoals de Vestigingswet Detailhandel en een wet over financiering van nieuwe industriële bedrijven. Voor en na zijn ministerschap directeur van de Limburgse elektriciteitsmaatschappij en actief in het Limburgse economische leven. Had een bourgondische levensstijl.

RKSP
in de periode 1935-1937: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Henri Caspar Joseph Hubert (Henri)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Venlo, 15 mei 1895

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 20 mei 1982

3.

Partij/stroming

partij(en)
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/11)

 • directeur N.V. "Maatschappij tot verkoop van den Elektrischen stroom der Staatsmijnen in Limburg" (later Provinciale Limburgsche Electriciteits-Maatschappij), van 1 augustus 1930 tot 16 maart 1966 (op non-actief tussen 6 juni 1935 en 29 juni 1937)
 • buitengewoon hoogleraar technische industrieleer en warenkennis, R.K. Handels-Hogeschool te Tilburg, van september 1930 tot 6 juni 1935
 • minister van Economische Zaken, van 6 juni 1935 tot 2 september 1935 (departement gesplitst)
 • minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van 2 september 1935 tot 24 juni 1937

gevangenschap/internering
geïnterneerd gijzelaarskamp te Haaren

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/40)

 • lid bestuur Stichting Reactor Centrum Nederland
 • voorzitter ANVV (Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer)

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter Union Internationale d'Electrothermie

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (wetgeving) (2/4)
 • Bracht in 1936 de Prijsopdrijvings- en hamsterwet tot stand. Deze wet moest onverantwoorde prijsstijgingen of voorraadvorming in geval van oorlog of oorlogsgevaar voorkomen. Er kon een algemeen verbod tegen prijsopdrijving worden uitgevaardigd.
 • Bracht in 1937 de Vestigingswet Kleinbedrijf tot stand. Deze wet voerde vestigingseisen in om zo de oprichting van weinig levensvatbare winkels tegen te gaan.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd minister tegen de zin van de leiding van de RKSP

uit de privésfeer (3/4)
 • Onder zijn leiding werden fabrieken voor de bereiding van organische peroxyden in Cosswig en Buffalo gebouwd
 • Bekleedde twee bijzondere leerstoelen voor leervak recht der industriële eigendom ingesteld aan de Technische Hogeschool in Delft en de Rijksuniversiteit Utrecht
 • Richtte tijdens de Tweede Wereldoorlog de N.V. Samenwerkende Electriciteits-Produktiebedrijven op

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.