Ir. J. van den Broek

foto Ir. J. van den Broek
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Persoonlijkheden

Zakenman die in 1942 minister van Financiën in Londen werd en later tevens een klein jaar minister was van economische aangelegenheden. Mijnbouwkundig ingenieur, die zowel in Nederlands-Indië als in Nederland directiefuncties vervulde bij de Billiton Maatschappij en bij dochterondernemingen daarvan. Tijdens de oorlog leidde hij vanuit New York de Nederlandse inkooporganisatie voor militair materieel voor Nederlands-Indië. Gold als een bekwame minister, die belangrijk voorbereidend werk verrichtte voor naoorlogs herstel van de overheidsfinanciën. Had oog voor democratische verhoudingen en weigerde in 1945 daarom zitting te nemen in een kabinet zonder sociaaldemocraten.

partijloze liberaal
in de periode 1942-1945: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


  1. Personalia
  2. Partij/stroming
  3. Hoofdfuncties/beroepen
  4. Partijpolitieke functies
  5. Nevenfuncties
  6. Opleiding
  7. Activiteiten
  8. Wetenswaardigheden
  9. Uitgebreide versie

1.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden.

De Stichting PDC beheert dit biografisch archief zonder publieke middelen. Die situatie is niet langer houdbaar. Zonder externe financiering zullen Parlement.com, het biografisch archief en Europa-Nu.nl verdwijnen. Zie deze column voor meer achtergrondinformatie.

Om die reden zijn alle biografieën nu in beperkte vorm weergegeven. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.