J.A. van den Bosch

foto J.A. van den Bosch

Adjudant van de Prins van Oranje en van koning Willem III, die in het koninklijke kabinet-Van Zuylen van Nijevelt minister van Oorlog was. Na zijn aftreden chef van de Generale Staf, die hijzelf naar Pruisisch model had omgevormd. Overleed enige maanden voor het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog.

technocraat
in de periode 1866-1868: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Johannes Adrianus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zuilen (Utr.), 3 januari 1813

overlijdensplaats en -datum
Arnhem, 16 februari 1870

3.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

  • minister van Oorlog, van 1 juni 1866 tot 4 juni 1868
  • adjudant-generaal Grote Staf van het leger, van 1 juli 1868 tot 1 oktober 1868
  • chef van de Generale Staf, van 1 oktober 1868 tot 16 februari 1870

officiersrangen (2/7)
  • kolonel der Generale Staf, van 1 augustus 1864 tot 31 mei 1866
  • generaal-majoor der Grote Staf, van 31 mei 1866 tot 16 februari 1870

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

  • adjudant in buitengewone dienst van Z.M. koning Willem III, van februari 1866 tot 16 februari 1870
  • grootofficier des Konings, vanaf 18 juni 1868

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/3)
  • De Eerste Kamer verwierp op 9 juli 1867 met 19 tegen 15 stemmen de door hem en minister Heemskerk verdedigde ontwerp-Schutterijwet, onder meer vanwege de grotere lasten voor plattelandsgemeenten en de gevreesde impopulariteit van de wet
  • Voerde in 1868 de Generale Staf in naar Pruisisch voorbeeld

als bewindspersoon (wetgeving)
  • Bracht in 1866 de Inkwartieringswet in het Staatsblad, die de inkwartiering, het onderhoud en de transporten van miliciens regelde, alsmede de leveringen aan het leger en de vestingen

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn schoonvader was gemeenteraadslid

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.