J.A. van den Bosch

foto J.A. van den Bosch
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Adjudant van de Prins van Oranje en van koning Willem III, die in het koninklijke kabinet-Van Zuylen van Nijevelt minister van Oorlog was. Na zijn aftreden chef van de Generale Staf, die hijzelf naar Pruisisch model had omgevormd. Overleed enige maanden voor het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog.

technocraat
in de periode 1866-1868: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johannes Adrianus

geboorteplaats en -datum
Zuilen (thans gem. Utrecht), 3 januari 1813

overlijdensplaats en -datum
Arnhem, 16 februari 1870

2.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • adjudant van Z.K.H. de Prins van Oranje, van 3 september 1858 tot 1 juni 1863
 • adjudant van Z.M. koning Willem III, van 1 juni 1863 tot 1 juni 1866
 • minister van Oorlog, van 1 juni 1866 tot 4 juni 1868 (benoemd bij K.B. van 30 mei 1866)
 • adjudant-generaal Grote Staf van het leger, van 1 juli 1868 tot 1 oktober 1868
 • chef van de Generale Staf, van 1 oktober 1868 tot 16 februari 1870

officiersrangen (4/7)
 • majoor der Generale Staf, van 15 oktober 1857 tot 1 februari 1860
 • luitenant-kolonel der Generale Staf, van 1 februari 1860 tot 1 augustus 1864
 • kolonel der Generale Staf, van 1 augustus 1864 tot 31 mei 1866
 • generaal-majoor der Grote Staf, van 31 mei 1866 tot 16 februari 1870

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

 • adjudant in buitengewone dienst van Z.M. koning Willem III, van februari 1866 tot 16 februari 1870
 • grootofficier des Konings, vanaf 18 juni 1868

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Besloot tot de opheffing in 1867 van een aantal vestigingswerken, onder meer bij Bergen op Zoom, Bath en Venlo. Daarmee werd een eerste stap gezet naar concentratie van de verdediging.
 • Op 9 juli 1867 verwierp de Eerste Kamer met 19 tegen 15 stemmen de door hem en minister Heemskerk verdedigde ontwerp-Schutterijwet, onder meer vanwege de grotere lasten voor plattelandsgemeenten en de gevreesde impopulariteit van de wet
 • Voerde in 1868 de Generale Staf in naar Pruisisch voorbeeld

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1866 de Inkwartieringswet in het Staatsblad, die de inkwartiering, het onderhoud en de transporten van miliciens regelde, alsmede de leveringen aan het leger en de vestingen

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn schoonvader was gemeenteraadslid

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.