Mr. J.H. Bergsma

foto Mr. J.H. Bergsma

Gematigd liberale minister van Koloniën in het kabinet-Röell. Doorliep een ambtelijke en rechterlijke loopbaan in Nederlands-Indië. Liet als minister geen grootse indruk achter; was meer ambtenaar dan bestuurder. Vrij kleurloos en conservatief.

oud- of vrije liberalen
in de periode 1894-1897: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jacob Hendrik

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 7 september 1838

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 5 februari 1915

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

partij(en)
partijloos

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/13)

  • lid Raad van Nederlandsch-Indië, van 1 augustus 1887 tot 5 juni 1893
  • ambteloos, van 5 juni 1893 tot 9 mei 1894
  • minister van Koloniën, van 9 mei 1894 tot 27 juli 1897

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

  • lid Staatscommissie voor het Indisch privaat- en strafrecht
  • voorzitter Instituut voor Individueel Onderwijs (na ministerschap)

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Preanger Wedloop-sociëteit

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Zag af van bestuurshervormingen in Nederlands-Indië en was tegenstander van decentralisatie
  • Tijdens zijn ministerschap vond de door Gouverneur-Generaal Van der Wijck geïnitieerde expeditie naar en onderwerping van Lombok plaats. Werd hierover in 1894 in de Eerste Kamer geïnterpelleerd door Pijnacker Hordijk en legde hierover een verklaring af in de Tweede Kamer

uit de privésfeer
Zijn vader was hoogleraar scheikunde aan de Hogeschool te Gent en hoogleraar wis- en natuurkunde aan de Hogeschool te Utrecht

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.